Popis předmětu - AD1B14VE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1
Role:P, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Výkonové polovodičové součástky, jejich sériové a paralelní řazení, napěťové a proudové dimenzování, usměrňovače v uzlovém a můstkovém zapojení, reverzační usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, napěťové, proudové, rezonanční střídače, měniče kmitočtu, maticové měniče, základy elektromagnetické kompatibility, spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými a střídavými motory, přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14VE1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14VE1

Osnovy přednášek:

1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, charakteristiky výkonových polovodičových součástek
2. Jednopulzní usměrňovač, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací, charakteristika, komutace
3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení
6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování
7. Základy elektromagnetické kompatibility
8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
10. Napěťové, proudové a rezonanční střídače, způsoby řízení
11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče
12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
14. Přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi

Osnovy cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy
3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže
4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení
5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač
6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač
7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy
8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek
9. Kontrolní test, příklady
10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť
11. Jednofázový měnič střídavého napětí
12. Měnič stejnosměrného napětí
13. Jednofázový napěťový střídač
14. Zápočet

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT
v Praze, Praha, 2007

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.