Popis předmětu - AD0M16MGM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M16MGM Management
Role:V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Manažerské nástroje a techniky pro efektivní a moderní řízení firmy v konkurenčním prostředí. BB

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M16MGM

Osnovy přednášek:

1. Manažerské role
2. Balanced Scorecard v praxi
3. Leadership - moderní metody řízení
4. Motivace jako hybná síla společnosti
5. Delegování a zpětná vazba
6. Systémy hodnocení a kontrolní mechanismy
7. Řízení rozvoje zaměstnanců
8. Řízení projektu
9. Komunikace a prezentační dovednosti
10. Řízení času
11. Firemní kultura a interkulturální management
12. Řízení rizik - bezpečnostní management
13. Současné trendy managementu
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Role interpersonální, informační, rozhodovací
2. Úvod managementu v kontextu BSC - z pohledu finance, zákazníci, procesy, lidský potenciál
3. Best practices z oblasti řízení potenciálu, cross management z pohledu adaptace, rozvoje a retence zdroje
4. Význam motivace a benefitu v kontextu strategie společnosti, retence lidského potenciálu, kvality, konkurenceschopnosti
5. Fáze delegování a zpětné vazby v kontextu stylu řízení s návazností na hodnotící systém společnosti. Metoda KARAT
6. Efektivní metody hodnocení PMS a kompetenční model s provázaností na diferencovaný systém odměňování
7. Strategie rozvoje zdrojů v kontextu strategie společnosti, analýza vzdělávacích potřeb
8. Efektivní skladba projektových týmů v kontextu proměnných čas, zdroje, finance, procesy, controlling, kompetence
9. Komunikace - externí a interní v rámci společnosti, verbální, neverbální. Pomůcky efektivní komunikace.
10. Metoda TUTOR, časové snímky, logistika
11. Co to je firemní kultura, jak se utváří. Příklady z praxe - Best practices.
12. Metodologie SOX, řízení personálních rizik - Best practices
13. Inovace, enterpreneurship, koučování, podniková mediace, aplikace prvku environmentu.
14. Rezerva

Literatura:

1. Gruber, David: Time Management, Management Press, 2009
2. Allen David: Mít vše hotovo, Jan Melvin Publishing, 2008
3. Graham Jones, Adrian Moorhouse: Jak získat psychickou odolnost, Grada Publishin 2010
4. Gunther Beyer: Trénink koncentrace, Portál 2010
5. W. Timothy Gallwey: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti, metoda Inner Game: Management Press, 2004
6. Michal Armstrong: Odměňování pracovníků, Grada 2009
7. Eva Bedrnová a kol. Management osobního rozvoje, Management Press, 2009

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 07:51:00, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.