Popis předmětu - AD0B16ET1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B16ET1 Etika
Role:PV, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16ET1

Osnovy přednášek:

1. Etika jako filozofická disciplina, dějiny oboru
2. Fundamentální etika, základní kategorie etiky
3. Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání
4. Přirozený, pozitivní a vloženy zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí
5. Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednání
6. Mravní selhání, hřích, neřest jako návyk ve zlém jednání
7. Vztah člověka k přesažným a metafyzickým skutečnostem a jeho projevy
8. Etika mezilidských vztahů: přátelství, láska, manželství, rodina
9. Vztahy jedince ke společnosti a státu, lidská práva, diskriminace, revoluce
10. Vztahy člověka k životu vůbec a zvláště k lidskému životu a zdraví
11. Sexuální etika
12. Hospodářská etika: majetek, formy jeho nabývání a vlastnictví
13. Vědecká a výzkumná práce, technický pokrok
14. Problematika pravdy v lidském životě

Osnovy cvičení:

Náplň cvičení tvoří diskuse nad odpřednesenou látkou, nad aktuálními tématy, promítání filmů apod.

Literatura:

1. Karl-Heinz Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004
2. Jiljí Příkaský, Učebnice základu etiky, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 2000
3. Helmut Weber, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon. 1998
4. Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, KN Kostelní Vydří 2001
5. Jiří Skoblík: Přehled křesťanské etiky, KAROLINUM, Praha 2005
6. Mel Thompson: Přehled etiky, PORTAL, Praha 2004

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/etika

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/etika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PV 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru PV 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management PV 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME5 Komunikace a elektronika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 15.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.