Popis předmětu - AD2B37MMT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B37MMT Multimediální technika
Role:P, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B37MMT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B37MMT

Cíle studia:

Presenting basic principles of multimedia technology - audio and video technology in regards of recording, reproduction, signal processing and physiology of hearing and vision.

Osnovy přednášek:

1. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění
2. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení
3. Metody předzpracování obrazové informace
4. Elektroakustické měniče
5. Metody zdrojového kódování zvuku
6. Záznam a zpracování zvuku
7. Snímání a reprodukce obrazu, 3D reprodukce
8. Základy prostorové akustiky
9. Snímání zvuku, ozvučování
10. Zdrojové kódování obrazové informace
11. Přenosové video systémy, televize, IPTV
12. Základní měřicí metody v akustice
13. Aplikovaná obrazová technika, záznam video
14. Digitální fotografie, desktop polygrafie, holografie

Osnovy cvičení:

1. Fyziologické vlastnosti vidění - stanovení základních parametrů vizuálního vnímání
2. Multimediální signály - měření na typických rozhraních (např. SCART, HDMI)
3. Základní vlastnosti analogové a digitálních soustav BTV
4. Komprese obrazu - počítačová simulace a subjektivní vyhodnocení metod
5. Digitální fotoaparát - měření parametrů, rozšíření dynamického rozsahu (HDR), vyvážení bílé
6. Obrazové displeje - měření základních parametrů, převodní charakteristika
7. Řešení zvukového pole
8. Základní problémy akustiky - výpočetní metody řešení kmitajících struktur
9. Měření směrových charakteristik snímačů, činitel a index směrovosti, výkon
10. Vlastnosti sluchového systému, poslechové testy, principy vyhodnocení
11. Měření impedance reproduktoru v uzavřené a basreflexové ozvučnici
12. Návrh a měření reproduktorových výhybek a reproduktorových soustav
13. Záznamová média - kompaktní disk, magnetický pásek, DVD, MD
14. Test

Literatura:

[1] Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.
[2] Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
[3] Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
[4] Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.
[5] Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.
[6] Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE2B37MMT

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37MMT

Klíčová slova:

Multimediální technika, zvuk, obraz, video

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKKME1 Komunikační technika P 4
BKKME5 Komunikace a elektronika P 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 4
BKKME4 Síťové a informační technologie P 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 4
BKKME2 Multimediální technika P 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.