Popis předmětu - AD1B15EN1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1
Role:P, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět poskytuje základní poznatky o struktuře a provozních charakteristikách energetické soustavy ČR a zdrojů elektrické energie. Dále poskytuje výklad elektrické pevnosti izolantů, strojů a zařízení. Přináší poznatky o jevech poškozujících izolační systémy a ukazuje postupy k jejich odstranění. Umožňuje se prakticky seznámit s oblastí zkušebnictví a diagnostiky izolačních systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B15EN1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B15EN1

Osnovy přednášek:

1. Úvod do elektroenergetiky.
2. Termodynamika a tepelné oběhy.
3. Tepelné elektrárny.
4. Jaderné elektrárny.
5. Vodní elektrárny.
6. Elektrické části elektrárenských bloků.
7. Přenos a rozvod elektrické energie.
8. Poruchové stavy v elektroenergetických soustavách.
9. Zkušebny vysokých napětí a vysokonapěťová měřicí technika.
10. Elektrická pevnost izolačních systémů a elektrické výboje.
11. Spínací a ochranné přístroje.
12. Diagnostika a zkušebnictví.
13. Elektroenergetika a životní prostředí.
14. Obnovitelné zdroje energie.

Osnovy cvičení:

1. Provozní a bezpečnostní předpisy, exkurze do laboratoří vysokých napětí.
2. Základní elektrotechnické výpočty.
3. Tepelné oběhy parních elektráren.
4. Elektrické části elektráren.
5. Výpočty elektrických sítí.
6. Návrh elektrického zařízení.
7. Dimenzování vodičů.
8. Test.
9. Měření vysokých napětí.
10. Zjišťování polovinového napětí (U50).
11. Elektrická pevnost izolantů.
12. Elektrická pevnost uspořádání hrot-deska.
13. Kontrola záznamů z laboratorních úloh a zápočet.

Literatura:

Girsby L.L.: Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, Third Edition, CRC Press, FL 2012 Haynes G.: Electric Power Transmission. American Press, New York 2017. Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 3
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BKOI3 Softwarové systémy V 3
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BKKME1 Komunikační technika V 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKME4 Síťové a informační technologie V 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BKKME2 Multimediální technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.