Popis předmětu - AD4B33FLP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování
Role:PO, V Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět podává úvod do technik funkcionálního programování v jazycích LISP (přesněji v jeho implementaci SCHEME) a HASKELL a logického programování v jazyce PROLOG. Oba jazyky jsou deklarativní v tom smyslu, že programátor symbolicky popíše problém, který má být řešen, místo výčtu konkrétní posloupnosti akcí, které má počítač provést. V PROLOGu je problém popsán vlastnostmi objektů a vztahy mezi nimi vyjádřenými v logice. V LISPu má popis problému formu definice funkcí. Oba jazyky nalezly významné aplikace v umělé inteligenci, např. v agentových systémech či v symbolickém strojovém učení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B33FLP

Cíle studia:

Seznámit se s principy funkcionálním a logickým programováním v jazycích LISP resp. PROLOG.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do deklarativních programovacích jazyků. Srovnání s klasickými imperativními jazyky. Úvod do programování pro umělou inteligenci.
2. LISP a Scheme: základní jazykové idiomy, atomy, seznamy, rekurze
3. Scheme: lambda abstrakce, vestavěné funkce, pokročilé datové struktury
4. Scheme: vztahy mezi iteracemi, optimizace rekurze zaručená jazykovým standardem, vestavěné funkce vyšších řádů.
5. Scheme: prohledávání stavového prostoru, aplikace v umělé inteligenci
6. Haskell: typy, vzory, vestavěné funkce, lambda abstrakce
7. Haskell: prokročilé vlastnosti jazyka ve srovnání se Scheme
8. Prolog: fakta, pravidla, dotazy, rekurze, odpovídání dotazů
9. Funkce, unifikace, operace se seznamy
10. Prolog a logika: klauzule, Herbrandova báze, interpretace, model, předpoklad uzavřeného světa, rozhodnutelnost
11. Řez a negace, mimologické operátory, aritmetika
12. Kombinatorické prohledávání v Prologu
13. Programování s omezujícími podmínkami
14. Programovací praktiky, ladění, vestavěné predikáty

Osnovy cvičení:

1. Scheme. Seznámení se Scheme a jeho prostředím. Ladění. Základní příklady.
2. Rekurze, akumulátor.
3. Lambda abstrakce
4. Rekurze, funkce vyššího řádu
5. Haskell
6. Prolog jako databáze, fakta, pravidla, dotazy
7. Rekurze, ladění programů
8. Unifikace, operace se seznamy
9. Operace se seznamy, operace řezu a negace
10. Prohledávací algoritmy
11. Prohledávací algoritmy
12. Programování s omezujícími podmínkami
13. Programování s omezujícími podmínkami
14. Zápočy

Literatura:

P. Flach: Simply Logical, John Wiley 1994
V. Mařík et al: Umělá
inteligence I, II, Academia 1993
P. Jirků, P. Štěpánek, O. Štěpánková: Programování v Jazyku Prolog, SNTL 1991
I. Bratko: Prolog programing for AI, Addison Wesley 2001 (3rd edition)

Požadavky:

Diskrétní matematika, Logika a grafy, Programování 1+2

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

LISP, PROLOG, funkcionální programování, logické programování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI2 Informatika a počítačové vědy PO 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.