Popis předmětu - AD0M34EZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy
Role:V Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Elektronické zabezpečovací systémy z hlediska systémového návrhu, elektrického řešení, koncepčních charakteristik, spolehlivosti systému a jejího zvyšování, zálohování. Řeší systémy s elektronickými senzory, akčními členy, způsoby návrhu zabezpečovacích systémů, využití moderních elektronických součástek, využití mikroprocesorů. Jsou řešeny praktické aplikace pro zabezpečení domů, aut, průmyslových podniků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M34EZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M34EZS

Osnovy přednášek:

1. Úvodní informace, mechanické zabezpečení
2. Systémový přístup k ochraně objektů
3. Perimetrická, plášťová, prostorová a předmětová ochrana
4. Ústředny EZS a doplňková zařízení
5. Základy ACS
6. Sběrnicový systém EZS
7. CCTV - uzavřené kamerové okruhy
8. Základy EPS
9. Projektování poplachových systémů
10. Využití GPS-GSM modulů v EZS
11. Příprava a návrh dokumentace projektu (především EZS), legislativa pro EZS
12. Komponenty a systémy pro zabezpečení automobilů
13. Spolehlivost systémů
14. Spolehlivostní modely, statické, dynamické a hybridní zálohování, Logická chybovost systémů (chybování bezpečné a nebezpečné)

Osnovy cvičení:

1. Senzor rozbití skla, otřesový a náklonový senzor
2. Pyroelektrický senzor a jeho vlastnosti, optická závora, zpracování signálu, kódování
3. Senzory kouře, požáru, plynů, toxických látek, vlastnosti, konstrukce
4. Ultrazvukový senzor směrové charakteristiky a citlivost, zpracování signálu
5. Vyhodnocovací ústředna, logika a ovládání, připojení periférií
6. Hybridní ústředna 2. kategorie, architektura, připojení periferií
7. Programování hybridní ústředny, možnosti softwarového vybavení
8. Profesionální sběrnicová ústředna, logika, připojení
9. Komunikace s ústřednou, GSM/GPRS telefonní komunikátor, sběrnice RS-485
10. Přístupové systémy kartové, RFID, biometrické (čtečka otisku prstů)
11. CCTV systémy - kamery
12. CCTV - logika, zpracování signálů, záznam signálu
13. Elektronické zabezpečovací systémy pro automobil, GPS systém (tracking vozidel)
14. Zápočet

Literatura:

Křeček,S.: Příručka zabezpečovací techniky, Cricetus 2003 Henley, E.J. - Kumamoto, H.: Design for reliability and Safety Control. A Prentice-Hall, 1995 Capel: Home security. Butterworth, 1994 Petruzzellis, T.: The alarm sensor and security circuit. McGraw-Hill, 1994.

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.