Popis předmětu - AD1B15EN3

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B15EN3 Elektroenergetika 3
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Předmět také seznamuje se světelně technickými veličinami a jejich měřením, se světelnými zdroji a svítidly a se základy osvětlování vnitřních a venkovních prostorů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B15EN3

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B15EN3

Osnovy přednášek:

1. Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí.
2. Přímý odporový ohřev, příklady aplikací.
3. Nepřímý odporový ohřev, příklady aplikací.
4. Indukční elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
5. Dielektrická a mikrovlnná elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
6. Obloukové pece, příklady, připojení na síť.
7. Symetrizace obecné trojfázové zátěže.
8. Světelné záření, zraková pohoda. Základní světelně technické veličiny.
9. Měření světelně technických veličin.
10. Světelné zdroje a svítidla.
11. Všeobecné zásady osvětlování.
12. Osvětlování vnitřních prostorů.
13. Osvětlování venkovních prostorů.
14. Postup návrhu umělého osvětlení.

Osnovy cvičení:

1. Příklady na tepla vedením, sáláním a konvekcí.
2. Tepelné odpory, náhradní obvody.
3. Návrh elektrodového ohřívače vody.
4. Návrh odporové komorové pece.
5. Symetrizace obecné trojfázové zátěže.
6. Výpočty dielektrických ohřevů.
7. Příklady na kruhový diagram obloukové pece.
8. Základní příklady výpočtu světelně technických veličin.
9. Přístroje pro měření světelně technických veličin.
10. Ukázky světelných zdrojů a svítidel.
11. Všeobecné zásady osvětlování v praxi.
12. Návrh vnitřního osvětlení.
13. Návrh venkovního osvětlení.
14. SW prostředky pro návrh osvětlení.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PO 4
BKKME1 Komunikační technika V 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKME4 Síťové a informační technologie V 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BKKME2 Multimediální technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.