Popis předmětu - AD0B15EIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B15EIN Elektrické instalace
Role:V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Základy navrhování elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech nn a vn.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B15EIN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B15EIN

Osnovy přednášek:

1. Požadavky na rozvod el. energie.
2. Druhy rozvodných zařízení, rozváděče nn.
3. Druhy rozvodů, určování výpočtového zatížení.
4. Dimenzování vodičů pro silnoproudý rozvod.
5. Druhy vodičů a kabelů, jejich značení a uložení.
6. Možnosti provedení silnoproudého rozvodu.
7. Bytové instalace - připojení objektu, provedení a typy obvodů.
8. Způsob připojení topných spotřebičů a jejich ovládání.
9. Silnoproudý rozvod v průmyslových provozech.
10. Kabelové kanály, uložení kabelů v zemi.
11. Jištění silových vedení a elektromotorů nn.
12. Základy uzemňování v silnoproudém rozvodu.
13. Kreslení elektrických schémat.
14. Základy projektové dokumentace.

Osnovy cvičení:

1. Zadání projektové úlohy "Elektrický rozvod v bytovém objektu".
2. Určení náročnosti, výpočtové zatížení.
3. Výpočty zkratů.
4. Výpočty zkratů.
5. Výpočty účinků zkratových proudů.
6. Návrh obvodů bytového rozvodu.
7. Návrh rozváděčů.
8. Ukázky silnoproudého rozvodu - exkurze.
9. Jištění v bytových objektech.
10. Návrh uzemnění.
11. Speciální požadavky na bytový rozvod.
12. Ovládání topných spotřebičů.
13. Konzultace k projektové úloze.
14. Odevzdání projektové úlohy, zápočet.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V
BKEEM2 Elektrotechnika a management V
BKKYR1 Robotika V
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V
BKKYR3 Systémy a řízení V
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.