Popis předmětu - A2B32TSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B32TSI Telekomunikační sítě
Role:PO, V Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá principy a funkcemi digitálních telekomunikačních zařízení, a to jak systémů přenosových, tak systému spojovacích. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem sítě. Studenti se taktéž seznámí s problematikou VoIP, QoS či signalizací používaných v moderních pevných a bezdrátových sítích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B32TSI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32TSI

Cíle studia:

Students are acquainted with the principle function of selected technologies of telecommunications technology.

Osnovy přednášek:

1. Telefonní kanál, metody digitalizace telefonního signálu, PCM30/32.
2. Páteřní přenosové systémy a sítě.
3. Hierarchie přenosových systémů PDH, SDH, OTH.
4. Spojovací systémy, generace, klasické telefonní přípojky, ISDN.
5. Spojovací pole digitálních ústředen, signalizace.
6. Synchronizace sítě, hierarchie rozvodu taktu, vznik skluzů.
7. Sítě NGN.
8. Konvergence sítí, ATM, využití sítí TCP/IP.
9. Technologie VoIP. SIP. Kvalita služby (QoS).
10. Mobilní sítě, rozdělení, generace.
11. Základní principy komunikace a signalizace v mobilní síti.
12. Přístupové sítě, rozdělení, vlastnosti.
13. Přípojky xDSL, rozbor vlastností, aplikace.
14. Bezdrátové přístupové sítě.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.
2. Logaritmické veličiny a popis přenosových řetězců I.
3. Logaritmické veličiny a popis přenosových řetězců II. Rozdělení do pracovních skupin, zadání seminárního projektu.
4. Laboratorní úloha č.1. (Konfigurace propojení a synchronizace v síti).
5. Laboratorní úloha č.2. (Měření na pobočkové ústředně).
6. Laboratorní úloha č.3. (Analýza účastnické přípojky).
7. Laboratorní úloha č.4. (Analýza protokolu TCP/IP).
8. Laboratorní úloha č.5. (Přenos hlasu v sítích IP).
9. Software používaný pro modelování a analýzy telekomunikačních sítí I.
10. Software používaný pro modelování a analýzy telekomunikačních sítí II.
11. Prezentace seminárního projektu. Kontrola vypracování laboratorních úloh.
12. Prezentace seminárního projektu. Kontrola vypracování laboratorních úloh.
13. Exkurze do vývojového a výzkumného centra (RDC).
14. Zápočet.

Literatura:

1. Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2006.
2. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (I. až III. díl), nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2002.
3. Halonen, T. - Romero, J. - Melero, J.: GSM, GPRS and EDGE Performance - 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd. England 2003.

Požadavky:

Labs measurement protocols, test.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32TSI

Klíčová slova:

Přenosové systémy, spojovací systémy, synchronizace, VoIP, NGN.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME4 Síťové a informační technologie PO 5
BPOI1 Počítačové systémy V 5
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BPOI3 Softwarové systémy V 5
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BPKYR1 Robotika V 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKYR3 Systémy a řízení V 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPKME5 Komunikace a elektronika PO 5
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 5
BWM(ECTS) Web a multimedia V 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 5


Stránka vytvořena 22.1.2021 09:50:25, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.