Popis předmětu - A2B31HPM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B31HPM Hardware pro multimédia
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět podává stručný základní předhled hardwaru používaného v multimédiích (MM). Neklade si ale za cíl encyklopedickou úplnost, místo toho jsou k podrobnější analýze vybrány ty prvky, na kterých lze demonstrovat zajímavá technická řešení a obecněji platné principy. Těžištěm je specializace číslicové techniky pro zpracování MM dat. Analogové obvody jsou popsány spíše jako doplněk techniky číslicové. Četné ukázky MM dat jsou použity k ilustraci funkce jednotlivých HW bloků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B31HPM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B31HPM

Cíle studia:

Seznámit studenta s principy hardwaru používaného v multimédiích natolik, aby zvládl výběr hardwaru vhodného pro určitou úlohu, návrh vazeb použitých bloků a základní principy jejich programování.

Osnovy přednášek:

1. Přehled zpracovávaných dat.
2. Vstup a výstup zvukových dat.
3. Zvukové a audio/video karty
4. Podpora multimediálních operací v procesorech.
5. Signálové procesory.
6. Specializované struktury a HW akcelerátory.
7. Komprese a dekomprese akustických a obrazových dat.
8. Přenos MM dat.
9. Připojení zařízení pro uložení multimediálních informací.
10. Zabezpečení MM dat.
11. Tvorba, úpravy a třídění MM dat.
12. Paralelizace operací nad MM a propojení komunikačním hardwarem.
13. HW pro interakci s uživatelem.
14. rezerva

Osnovy cvičení:

1. PC pro MM, přehled
2. A/D, D/A, aliasing
3. Zvukové karty
4. Výkonové zesilovače
5. MM operace PC procesorů
6. Signálové procesory
7. Komprese
8. Akcelerátory grafických karet
9. Výpočet MM renderování na clusteru
10. Přenos dat
11. HW pro interakci s uživatelem
12. Prezentace samostatných prací
13. Prezentace samostatných prací
14. Zápočet

Literatura:

1. Madisetti, V. K.: VLSI Digital Signal Processors, Butterworth-Heinemann, 1995
2. Bhaskaran, D.: Image & video compression standards: algorithms & architectures. Kluwer series in engineering & computer science, 1997
3. online zdroje, průběžně aktualizováno na http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2b31hpm

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je práce na seminířích a prezentace samostatné práce.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B31HPM

Klíčová slova:

hardware, multimédia, DSP, audio, video

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME2 Multimediální technika PO 5
BPOI1 Počítačové systémy V 5
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BPOI3 Softwarové systémy V 5
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BPKYR1 Robotika V 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKYR3 Systémy a řízení V 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPKME5 Komunikace a elektronika PO 5
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 5
BWM(ECTS) Web a multimedia V 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 5


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.