Popis předmětu - A2M99CZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M99CZS Číslicové zpracování signálů
Role:V, P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s pokročilými metodami analýzy a zpracování číslicových signálů včetně numerických odhadů parametrů (statistik druhého řádu) signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M99CZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M99CZS

Cíle studia:

Students should acquire theoretical and practical experiences about basic DSP techniques and the most frequent applications. Simple implementations and simulations of basic DSP methods in MATLAB environment are solved in seminars of the subject. Extended level is possible to be managed within individual projects.

Osnovy přednášek:

P1.Lineární a cyklická konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti
2. Zpracování dlouhých signálů pomocí metod přičtení a úschovy přesahu
3. Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru
4. Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace
5. Vybrané typy filtrů (hřebenový, notch, Hilbertův transformátor, fázovací články)
6. Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace
7. Vzorkování pásmových signálů, diskrétní Hilbertova transformace
8. Decimace a interpolace, převzorkování signálu
9. Banky filtrů
10. Krátkodobá spektrální analýza a vlnková transformace, princip neurčitosti
11. Náhodné signály, charakteristiky, stacionarita, ergodicita
12. Parametry signálů a jejich odhad (střední hodnota, střední kvadratická hodnota)
13. Parametry signálů a jejich odhad (korelace, spektrální hustota)
14. Modelování, parametrické metody (AR, MA, ARMA)

Osnovy cvičení:

1. Filtrace ve frekvenční oblasti
2. Realizace a použití metody přičtení přesahu
3. Ilustrace prosakování, okna a vliv váhování
4. Příklady návrhu, ověření a simulace číslicových filtrů
5. Simulace vybraných typů filtrů
6. Simulace kvantování koeficientů, signálů a mezivýsledků
7. Vzorkování pásmových signálů
8. Realizace decimace a interpolace
9. Realizace vybrané banky filtrů a ilustrace základních vlastností
10. Příklady krátkodobé spektrální analýzy a vlnkové transformace
11. Základní vlastnosti náhodných signálů
12. Typy odhadů parametrů signálů
13. Odhady korelace a spektrální hustoty
14. Lineární predikce

Literatura:

1. A. V.Oppenheim, R.W. Schaffer with J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, 1999
2. M. H. Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, John Wiley, 1996
3. Narasimhan, S.V., Veena, S: Signal Processing, principles and implementation. Alpha Science International, Harrow, 2005
4. Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001

Požadavky:

Bases of signal and system theory with necessary mathematical background are supposed as preliminary knowledge.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M99CZS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPKME1 Bezdrátové komunikace P 1
MPKME5 Komunikační systémy P 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací P 1
MPKME3 Elektronika P 1
MPKME2 Multimediální technika P 1
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
MPEEM1 Technologické systémy V 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MPEEM3 Elektroenergetika V 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)