Popis předmětu - A2M31SMU

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M31SMU Signály v multimédiích
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na metody používané pro zpracování signálů v multimediální technice včetně technik dvojdimenzionální analýzy a netradičních metod.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M31SMU

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M31SMU

Cíle studia:

Předmět seznamuje s teoretickým zázemím moderních metod zpracování signálů a je přípravou pro odborné navazující předměty.

Osnovy přednášek:

1. Systémové charakteristiky vybraných analogových soustav
2. Měření zpoždění pomocí korelační a spektrální analýzy
3. Kepstrální analýza a její použití
4. Metody redukce šumů a restaurace signálů
5. Metody separace signálů
6. Metody pro BCI
7. Analýza stavu pozorujícího subjektu
8. Prostředky komunikace člověk-multimediální systém
9. 2-D vzorkování
10. 2-D konvoluce a korelace
11. 2-D DFT, váhování
12. Moderní a netradiční metody zpracování signálů I 13.Moderní a netradiční metody zpracování signálů II
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Použití systémových charakteristik vybraných analogových soustav
2. Použití metod měření zpoždění
3. Ilustrace použití kepstrální analýzy
4. Realizace redukce šumů a restaurace signálů
5. Realizace separace signálů
6. Možnosti realizace komponent systému pro BCI
7. Realizace snímání biologických signálů
8. Ilustrace možností pro komunikaci člověka s multimediálním systémem
9. Implementace 2-D vzorkování
10. Realizace 2-D konvoluce a korelace
11. Realizace 2-D DFT
12. Ukázky nových metod analýzy signálů I 13.Ukázky nových metod analýzy signálů II
14. Rezerva

Literatura:

1. R. C. Gonzales and R. E. Woods: Digital Image Processing, Third edition, Pearson Prentice Hall, 2008
2. S. V. Vaseghi: Advanced Signal Processing and Digital Noise Reduction. Wiley Teubner, 1997

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je vypracování semstrální práce a aktivita ve cvičeních. Podmínkou úspěšné zkoušky je absolvování testu, popř. ústní zkoušky.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M31SMU

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MPKME2 Multimediální technika PO 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)