Popis předmětu - A2M17AEK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci
Role:V, P Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Student se seznámí se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén (liniové, plošné, reflektorové anténní, anténní čočky a radomy) a anténních soustav, měřením v anténní a přenosové technice včetně praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se problematikou elektromagnetické kompatibility - rušivého elektromagnetického vyzařování a odolnosti a jejich praktickým testováním a kritérii volby antény pro danou radiokomunikační pevnou, pohyblivou, pozemskou i družicovou službu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M17AEK

Cíle studia:

Seznámení se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén a anténních soustav, měřením v anténní a přenosové technice.

Osnovy přednášek:

1. Vyzařování a šíření elektromagnetické vlny a antény pro radiokomunikační služby
2. Měřicí metody pro měření parametrů antén, kritéria volby antény pro daný systém
3. Hlediska návrhu antén, vysílací a přijímací antény, reciprocita, dualita, komplementarita
4. Liniové antény, proudové rozložení, impedance, směrové charakteristiky
5. Anténní řady a soustavy
6. Smyčkové antény, štěrbinové antény, mikropáskové antény
7. Řešení antén pomocí geometrické optiky, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény
8. Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy
9. Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirála, logaritmicko-periodická anténa
10. Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby
11. Elektromagnetická interference, řetězec přenosu rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky
12. Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění, měření EMI
13. Elektromagnetická odolnost a její testování
14. Měření elektromagnetických polí, citlivý příjem, radiometrie, hygienické normy

Osnovy cvičení:

1. Výpočet základních parametrů antén
2. Měření na specializovaném anténním pracovišti - základní postupy
3. Měření na specializovaném anténním pracovišti - metody a vyhodnocení
4. Výpočet a modelování vyzařování liniových antén
5. Měření směrových charakteristik antén
6. Měření vstupní impedance antén - přizpůsobení
7. Měření zisku antén
8. Měření polarizačních vlastností antén
9. Výpočet a modelování vyzařování trychtýřových antén
10. Výpočet a modelování vyzařování reflektorových antén
11. Měření v problematice EMC, měření rušení a testování odolnosti
12. Výpočet a měření stínicí účinnosti
13. Měření rušivého vyzařování
14. Vyhodnocení měření a modelů

Literatura:

1. Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007
2. Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982
3. Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993
4. Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992
5. Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985
6. Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997
7. Kraus,J.D.: Antennas, McGraw-Hill, 1988
8. Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001
9. Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, New York, 1992

Požadavky:

Zápočet je nezbytnou podmínkou pro absolvování zkoušky. Veškerá měření je nutno absolvovat a zpracovat - více informací k zadáním na www.elmag.org resp. kme.fel.cvut.cz. Zkusební okruhy zkoušky (test + řešení úloh) jsou dány základními okruhy podle náplně jednotlivých přednášek. Studenti kombinované formy studia musí rovněž absolvovat veškerá měření. V případě absence je musí nahradit podle rozpisu konání příslušných měření se studenty prezenční formy studia (nutno konzultovat vždy s vedoucím laboratoří). Výuka probíhá formou konzultací, je proto nezbytné, aby studenti měli předem k dispozici příslušné texty z literatury: Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007 Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001 https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M17AEK

Klíčová slova:

antény, elektromagnetická kompatibilita

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKME1 Bezdrátové komunikace P 2
MPKME5 Komunikační systémy P 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací P 2
MPKME3 Elektronika P 2
MPKME2 Multimediální technika P 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)