Popis předmětu - A1B14PO1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Aplikace pohybové rovnice v pohonech, moment motoru, zátěže, dynamický. Provozní stavy, elektromechanické přechodné děje. Pohony se stejnosměrnými motory, asynchronními motory, synchronními motory, SRM, EC motory, lineárními motory. U každého typu základní vlastnosti, řízení rychlosti a blokové schéma regulace, oblasti použití. Struktura řídicího počítače elektrického pohonu, organizace sdílených prostředků řídicího počítače, speciální obvodové bloky pro měření a generování signálů v pohonech, programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software, přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě, aliasing, diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy. Postup uvádění pohonu do provozu

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14PO1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14PO1

Osnovy přednášek:

1. Definice elektropohonu, jejich třídění, logického řízení pohonů
2. Spojitá regulace,.přenosy, statické a dynamické chování regulační soustavy, Pohybová rovnice
3. Rozbor provozních stavů, elektromechanické přechodové děje,
4. Bloková schémata řízení pohonů se stejnosměrnými motory, matematický model
5. Pohony s asynchronními motory, transformace do dvou os, princip vektorového a přímého řízení momentu
6. Pohony se synchronními motory, budící systémy, řízení rychlosti synchronních motorů
7. Pohony s EC motory, pohony s SRM, pohony s lineárními motory
8. Řídicí počítač pro elektrické pohony a jeho struktura
9. Organizace sdílených prostředků řídicího počítače, systém přerušení, systém DMA
10. Speciální obvodové bloky pro podporu měření a generování signálů v elektrických pohonech
11. Programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software elektrických pohonů
12. Přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě
13. Diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy
14. Projektování pohonů, postup při výběru dodavatele,Uvádění pohonů do provozu

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří pohonů, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád. Zadání samostatné úlohy kont.řízení
2. Programování logického automatu Moeller.
3. Počítání příkladů.
4. Měření momentu setrvačnosti a dynamické momentové charakteristiky.
5. Řízení otáček asynchronních motorů frekvenčním měničem.
6. Kontrolní test. Kontrola a ověření funkce navrženého kontaktového řízení na log.automatu Moeller.
7. Ventilový motor. Řízení pohonu Maxon
8. Vývojové prostředí MPLAB a kompilátor C18
9. MPLAB simulátor
10. Compare unit a PWM generátor
11. Kvadraturní detektor
12. Číslicový filtr
13. PS regulátor
14. Zápočet

Literatura:

[1] Pavelka, J.: Elektrické pohony. Praha: ČVUT. 2006
[2] Pavelka, J., Lettl J., Hlinovský V.: Cvičení z elektrických pohonů. Praha: ČVUT.
[3] Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 80-7300-148-9.
[4] PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních (max.3 omluvené absence), absolvování kontrolního testu, předložení vlastních zpracování úloh

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14PO1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 5
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BPOI3 Softwarové systémy V 5
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BPKYR1 Robotika V 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKYR3 Systémy a řízení V 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPKME1 Komunikační technika V 5
BPKME5 Komunikace a elektronika V 5
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKME4 Síťové a informační technologie V 5
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BPKME2 Multimediální technika V 5
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 5
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 5
BWM(ECTS) Web a multimedia V 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 5


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.