Popis předmětu - A2M37ZVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M37ZVT Zvuková technika
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá tématy z elektroakustiky, ozvučování, návazného zpracování zvukových signálů s ohledem na psychoakustiku. Připravuje tak odborníky pro oblast studiové praxe, návrhu systémů ozvučování a specializovanou oblast zpracování signálu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M37ZVT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M37ZVT

Cíle studia:

Students learn principles of electroacoustic system analysis, audio signal processing related to hearing

Osnovy přednášek:

1. Elektromechanické a elektroakustické měniče s magnetickým polem
2. Elektromechanické a elektroakustické měniče s elektrickým polem
3. Akustické vysílače a přijímače
4. Kmitající soustavy a jejich popis
5. Kalibrace měničů a další elektroakustická měření
6. Šíření zvuku v uzavřených prostorách
7. Ozvučování velkých a malých prostor
8. Sběr, předzpracování a záznam zvukových signálů
9. Analýza akustických signálů v časové a kmitočtové oblasti
10. Měření a analýza lineárních elektroakustických soustav
11. Měření a rozbor elektroakustických soustav s nelinearitami
12. Principy komprese zvukových signálů. Psychoakustické a technické aspekty
13. Bezeztrátová a ztrátová komprese zvukových signálů
14. Zpracování, záznam a reprodukce 3D zvukových signálů

Osnovy cvičení:

1. Modelování a návrh elektroakustického měniče
2. Měření parametrů elektrodynamického reproduktoru
3. Měření vlastních kmitů uzavřeného prostoru
4. Poslechové testy (fyziologická, psychologická a hudební akustika)
5. Kalibrace mikrofonu elektrostatickou metodou
6. Modelování akustických soustav
7. Měření piezoelektrického měniče
8. Analýza zaznamenaných zvukových signálů, měření impulzní odezvy elektroakustických soustav
9. Návrh, generování a analýza testovacích zvukových signálů
10. Analýza lineárních elektroakustických soustav s použitím MLS signálů
11. Analýza audio soustav s nelinearitami s využitím přelaďovaných signálů
12. Subjektivní a objektivní hodnocení komprimovaných zvukových signálů
13. Algoritmy komprese zvukových signálů.
14 Kontrola podmínek zápočtu, zápočet

Literatura:

1. Škvor, Zd.: Akustika a elektroakustika. Praha: Academia. 2001
2. Škvor, Zd.: Vibrating Systems and Their Equivalent Circuits. Elsevier Sc. Publ. 1991
3. Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Skripta. Praha: ČVUT, FEL. 2005.
4. Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998.
5. Hartmann, W.: Signals, Sound, and Sensation. Woodbury: American Institute of Physics. 1997.
6. Talbot-Smith, M.: Audio Engineer?s Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002.
https://moodle.kme.fel.cvut.cz

Požadavky:

see https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M37ZVT

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M37ZVT

Klíčová slova:

Akustika, elektroakustika, zpracování akustických signálů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MPKME2 Multimediální technika PO 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)