Popis předmětu - A2M37RSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M37RSY Rádiové systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Radiové systémy a jejich parametry, speciálně systémy pro určování polohy a radar. Jejich principy, parametry, vlastnosti a aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M37RSY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M37RSY

Cíle studia:

Introduction to theory of radio systems

Osnovy přednášek:

1. Systémy pro rádiové určování polohy, radar. Definice, podstata činnosti.
2. Zaměřovače, Dopplerův pozemní zaměřovač. ADF a NDB majáky. Systémy typu Low Jack (Lojack). Systém VOR, maják, přijímač a indikace. Dopplerův VOR maják. Systému TACAN - úhloměrná část.
3. Měření vzdálenosti, DME - maják a přijímač. Vyhledání vlastní odpovědi. Rádiový výškoměr. Systémy ILS a MLS. Hyperbolické systémy - LORAN C, eLORAN.
4. Družicové navigační systémy, princip. Přesnost určení polohy - DOP. Měření na několika kmitočtech. Principiální schéma přijímače.
5. Družicové navigační systémy I - systém GPS. Konstelace družic, parametry systému. Navigační zpráva, struktura a zabezpečení přenosu. Služby. Modernizace GPS.
6. Družicové navigační systémy II - systém GLONASS. Konstelace, parametry systému, FDMA, zabezpečení přenosu navigační zprávy. Modernizace systému GLONASS
7. Družicové navigační systémy III - systém Galileo. Konstelace družic. Signál, modulace BOC, AltBOC a BOCm. Služby. Přesnost systému. Podpůrné (diferenční)a asistované systémy. Systém BEIDOU/COMPASS.
8. Radar, princip, hlavní parametry a kmitočtová pásma, aktivní, pasivní, primární, sekundární radar.
9. Používané signály a časový plán činnosti radaru. Komprese impulsu. Dopplerovské vlastnosti - funkce neurčitosti.
10. Radarová rovnice. Odrazné vlastnosti cíle, efektivní odrazná plocha. Šíření radarového signálu, vliv prostředí, rušivé odrazy a metody jejich potlačení.
11. Blokové schéma aktivního radaru a časování jeho činnosti, blok přijímač - vysílač. Struktura a funkční bloky radarových přijímačů.
12. Vysílač radaru a zvláštnosti jeho konstrukce. Typy antén a jejich vlastnosti. Vysokofrekvenční obvody.
13. Primární, sekundární a terciární zpracování radarového signálu. Dopplerovské zpracování signálu a detekce.
14. Sekundární přehledový radar, princip činnosti, používané signály. Pasivní radar, princip činnosti, výpočet polohy a přesnost.

Osnovy cvičení:

1. Zadání semestrální práce
2. Vytváření dálkoměrných kódů. Autokorelační funkce Goldových kódů.
3. Měření zpoždění s využitím korelační funkce.
4. Identifikace a potlačení mnohacestného šíření dálkoměrných signálů.
5. Hledání signálů v prostoru tau/f, funkce neurčitosti.
6. Iterační algoritmus výpočtu polohy. Výpočet DOP.
7. Dekódování navigačních zpráv.
8. Výpočet dosahů.
9. Jednoznačné určení rychlosti a vzdálenosti.
10. Přesnost a rozlišovací schopnost měření.
11. Radarová rovnice, dosahy a dynamický rozsah.
12. Dosahy SSR.
13. Oprava semestrální práce.
14. Rezerva a zápočty

Literatura:

1. Kayton, M., Fried, W. R.: Avionics Navigation Systems: New York: Wiley. 1996
2. Misra, P., Enge, P.: Global Positioning System: Ganga-Jamuna Press. 2004.

Požadavky:

- Šíření elektromagnetických vln povrchovou a prostorovou vlnou - Antény: směrová charakteristika antény, vyzařování elementárního dipólu jako "stavebního prvku" reálného dipólu; vyzařování dipólu a představa o jeho změnách se změnou délky dipólu; vyzařování dvojice dipólů napájených fázově posunutými proudy (dosažení kardiodní charakteristiky), reflektorové antény. - Signály a soustavy: reprezentace signálu v časové a kmitočtové oblasti; znalosti týkající se korelační funkce - její argument není čas, ale rozdíl časů, korelační funkce stejných, pouze v čase vzájemně posunutých signálů. - Analogové modulace: spektrum harmonického signálu modulovaného harmonickým signálem má tři čáry (resp. šest); FM - šířka pásma, úzkopásmová modulace. - Digitální modulace: principy - TDMA, FDMA, CDMA - Základní znalosti z vysílačů a přijímačů. - Základní znalosti z kanálového kódování. - Představa o dosažitelné stabilitě oscilátorů.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M37RSY

Klíčová slova:

Rádiové systémy, rádiové navigační systémy, družicové navigační systémy, radar

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace PO 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)