Popis předmětu - A2B37KMM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Dobeš J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bednář J., Bernas M., Dobeš J., Ulovec K. Kreditů:6
Cvičící:Bednář J., Dobeš J., Ulovec K. Semestr:L

Anotace:

Úkolem předmětu je dát základní přehled o současných a perspektivních komunikačních systémech s důrazem na přenos signálu a měření. V přednáškách a cvičeních získají studenti představu o technických prostředcích systémů, základní koncepci vysílačů a přijímačů a měření těchto systémů. Speciální pozornost je věnována multimediálním systémům, tedy systémům přenášejícím hlas, zvuk, obraz (statický), video a obecně data. Cvičení jsou laboratorní, praktickým způsobem doplňující přednášky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B37KMM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B37KMM

Cíle studia:

Presenting prospective digital communication systems.

Osnovy přednášek:

1. Technické prostředky rádiových systémů pro přenos multimediálních signálů
2. Rádiové rozhraní komunikačních systémů
3. Koncepce vysílačů a přijímačů komunikačních systémů
4. Stavební bloky komunikačních rádiových systémů a zařízení
5. Přístroje pro měření v multimediálních komunikacích
6. Zásady při měřeních na komunikačních systémech
7. Bezdrátové komunikační systémy - měření v časové a spektrální doméně
8. Bezdrátové komunikační systémy - měření v modulační doméně
9. Parametry a vlastnosti stavebních bloků komunikačních systémů a jejich měření
10. Parametry a vlastnosti vysílačů a přijímačů komunikačních systémů a jejich měření
11. Pozemní a satelitní přenos digitálního rozhlasu
12. Pozemní, kabelový a satelitní přenos digitální televize
13. Multimediální aplikace pro digitální rozhlas a televizi
14. Datové rádiové sítě WLAN, Bluetooth, Wifi, WiMAX

Osnovy cvičení:

1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce
2. Měření na GSM
3. Měření na DVB-T
4. Měření výkonu v digitálních komunikačních systémech
5. Spektrální analýza signálů
6. Měření na vysílači 7. Aplikace fázového závěsu v demodulátorech
8. Parametry a charakteristiky přijímačů FM
9. Měření parametrů vf zesilovače
10. Návrh, konstrukce a měření filtru
11. Analýza signálů v časové doméně
12. Návrh, konstrukce a měření oscilátoru
13. Multimediální aplikace v digitální televizi
14. Zápočty, náhradní měření

Literatura:

1. Dobeš, J. - Žalud, V.: Moderní radiotechnika, BEN, 2005.
2. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
3. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat měření laboratorních úloh, výsledky měření zpracovat a předložit ke kontrole.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37KMM

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
BPKME2 Multimediální technika PO 6
BPOI1 Počítačové systémy V 6
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 6
BPOI3 Softwarové systémy V 6
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 6
BPKYR1 Robotika V 6
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 6
BPKYR3 Systémy a řízení V 6
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 6
BPKME5 Komunikace a elektronika PO 5
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 6
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 6
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 6
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 6
BWM(ECTS) Web a multimedia V 6
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 6


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.