Popis předmětu - A3M38VIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M38VIP Virtuální přístroje
Role:V, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá programováním virtuálních přístrojů na bázi standardizovaných rozhraní (PCI, PXI, VXI). Přednášky jsou orientovány na využití moderních standardů pro programování systémů pro měření, sběr a zpracování dat (VXIplug&play, VISA, IVI) a na vybrané techniky programování v operačních systémech Windows and Linux. Cvičení probíhají ve formě řešení projektu zadaného na začátku semestru. Vývoj měřicích aplikací se provádí v jazyku C/C++ nebo v prostředí LabVIEW.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38VIP

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky virtuálních přístrojů (VI).
2. OS pro virtuální přístroje včetně RTOS. Možnosti vývoje aplikačních programů.
3. Použití jazyka C/C++ pro měřicí aplikace. Standardy ANSI/ISO C a POSIX (ANSI/IEEE 1003.1).
4. Integrované vývojové systémy pro tvorbu aplikačního SW na bázi textově (C/C++) nebo graficky orientovaných jazyků (LabVIEW, VEE, Simulink).
5. Standardy pro programování virtuálních přístrojů VXIplug&play, IVI, VISA. 6. HW prostředky pro virtuální přístroje, omezení daná počítačem.
7. Bloky pro virtuální instrumentaci - funkční a konstrukční typy bloků pro VI a jejich parametry.
8. Programování měřicích modulů na úrovni registrů a pomocí ovladačů.
9. Multitasking ve Win32 a Linuxu. Procesy a vlákna (threads), základní plánovací mechanismy. Vlákna a jejich synchronizace.
10. Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.
11. Virtuální přístroje pracující pod RTOS.
12. Začlenění VI do hybridních systémů pro měření, sběr a zpracování dat. Časová synchronizace.
13. Praktické aspekty návrhu a realizace VI.
14. Výhody a nevýhody virtuálních měřicích přístrojů - analýza vývojových, výrobních a provozních nákladů, odolnost.

Osnovy cvičení:

1. Zadání projektů zaměřených na programování virtuálních přístrojů s možností začlenění do distribuovaného nebo hybridního systému pro měření, sběr a zpracování dat.
2. Seznámení s vývojovými systémy pro tvorbu aplikací ve Win32 (MS Windows/ Phar Lap ETS).
3. Seznámení s vývojovými systémy pro tvorbu aplikací v OS Linux.
4. Řešení zadaného projektu - konzultace.
5. Řešení zadaného projektu - konzultace.
6. Řešení zadaného projektu - konzultace.
7. Řešení zadaného projektu - konzultace.
8. Řešení zadaného projektu - konzultace.
9. Řešení zadaného projektu - konzultace.
10. Řešení zadaného projektu - konzultace.
11. Řešení zadaného projektu - konzultace.
12. Řešení zadaného projektu - konzultace.
13. Testování vytvořených projektů.
14. Prezentace řešení projektů, hodnocení, zápočet.

Literatura:

1. J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Newnes 2003, ISBN: 978-0750657969
2. G. W. Johnson, R. Jennings: LabVIEW Graphical Programming, McGraw-Hill, 2006, ISBN: 0-07-1455146-3
3. S. Sumathi, P. Surekha: LabVIEW based Advanced Instrumentation Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, ISBN: 103-540-48500-7
4. V. Haasz, J. Roztočil, J. Novák: Číslicové měřicí systémy. ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02219-6.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38VIP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 3
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)