Popis předmětu - A3B38MMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

V předmětu je prezentována problematika použití mikroprocesorů, mikrořadičů a jednočipových mikropočítačů v přístrojích. Orientace je na popis funkce a programování jednotlivých hardwarových komponent mikropočítače také s ohledem na jejich využití ve vestavěných (embedded) aplikacích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B38MMP

Osnovy přednášek:

1. Architektura, funkční bloky a vlastnosti mikroprocesorem řízeného přístroje
2. Architektura 8-bitového mikrořadiče s jádrem 8051
3. Instrukční sada mikrořadiče, makroassembler, pseudoinstrukce,
4. Formální zásady zápisu programu, metody odladění programu
5. Architektura 32-bitových mikrořadičů s jádrem ARM7 a ARM-Cortex M3
6. Paměti MOS ROM, PROM, EPROM, FLASH, paměťová buňka, struktura, programování, použití
7. Paměti R/W - SRAM, DRAM, SDRAM, dvoubránová paměť, vícebránová paměť, jejich použití
8. Systémová sběrnice mikroprocesoru, signály, časování
9. Připojování pamětí a V/V obvodů na sběrnici mikroprocesoru, návrh dekodérů
10. Metody vstupu, výstupu a přenosu dat, přerušení, DMA
11. Programovatelné V/V obvody a dohlížecí obvody
12. Ovládací prvky - tlačítka, klávesnice, otočné ovládače
13. Zobrazovací prvky, připojování paralelní, sériové, statický a dynamicky řízený zobrazovač - LED, LCD, CRT

Osnovy cvičení:

1. Assembler, ladicí program
2. Návrh programově řízeného sériového kanálu, ovládání binárního výstupu
3. Projekt 1 - Návrh programově řízeného převodníku odpor - číslo
4. Projekt 1 - Realizace obvodů převodníku na kontaktním poli
5. Projekt 1 - Návrh programu, ladění programu, implementace aritmetiky
6. Projekt 1 - Určení chyb převodníku, prezentace dosažených výsledků
7. Projekt 2 - Návrh 4-místného integračního AD převodníku řízeného mikroprocesorem
8. Projekt 2 - Realizace obvodů AD převodníku na kontaktním poli
9. Projekt 2 - Návrh řídicího programu, oživování HW
10. Projekt 2 - Odlaďování programu, testování komunikace s obsluhou
11. Projekt 2 - Měření vlastností AD převodníku, prezentace dosažených výsledků
12. Samostatný projekt 3 - Kompletní návrh a realizace přístroje s mikrořadičem Atmel AT89S52
13. Samostatný projekt 3 - Příprava obvodů na kontaktním poli, návrh programu

Literatura:

[1] Ziu, J.: The Definitive Guide to the ARM Cortex- M3. Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-7506-8534-4
[2] Sloss, A., Symes, D., Wright, Ch.: ARM System Developer's Guide. Elesevier 2004, ISBN 1-55860-874-5
[3] Skalický, P.: Mikroprocesory 8051. BEN, Praha 2002, ISBN 978 8086056395
[4] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, Vydavatelství ČVUT, 2004

Požadavky:

stránky: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=419

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l; stránky: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=419

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B38MMP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 4
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BPOI3 Softwarové systémy V 4
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 4


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.