Popis předmětu - A3M38ZDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s metodami zpracování a digitalizace spojitých signálů. Důraz je kladen na metody, umožňující dosažení vysoké přesnosti přenosu a potlačení rušivých signálů. Laboratorní výuka je koncipována zčásti formou klasických úloh, zčásti formou samostatných realizačních úloh v oblasti lineárního a nelineární zpracování signálu, jeho filtrace a digitalizace. Výuka je podporována počítačovým návrhem a simulací měřicích obvodů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38ZDS

Cíle studia:

Získat znalosti v oboru zpracování měřicích signálů z typických snímačů fyzikálních veličin včetně jejich digitalizace a rekonstrukce

Obsah:

Popis metod analogového zpracování měřicích signálů z typických snímačů fyzikálních veličin včetně jejich digitalizace a rekonstrukce

Osnovy přednášek:

1. Operační zesilovače pro úpravu signálů, teorie zpětné vazby
2. Zesilovače napětí, proudu, integrační, nábojové, rozdílové, přístrojové zesilovače
3. Zpracování signálů odporových, kapacitních a induktivních snímačů, synchronní detekce
4. Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty
5. Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálů
6. Zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
7. Filtrace signálů, analogové a spínané filtry, návrh a užití
8. Spínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí
9. Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, paralelní, kaskádní, aproximační A/Č převodníky
10. Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností, integrační a delta sigma A/Č převodníky, rozmítání signálu
11. Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování^
12. Rekonstrukce spojitých signálů, přímá číslicová syntéza
13. Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti
14. Technika obvodového návrhu A/Č systémů, zemnění, stínění, potlačení šumu

Osnovy cvičení:

1. Úvod, program Multisim
2. Obvody odporových můstků
3. Obvody kapacitních snímačů
4. Obvody odporových snímačů teploty
5. Obvody termočlánků
6. Analogové filtry
7. Integrační převodníky
8. Digitalizace signálů
9. Rekonstrukce signálů
10. Projekt - systém sběru dat, specifikace
11. Projekt - obvody úpravy signálů
12. Projekt - vzorkování a digitalizace
13. Projekt - ověření parametrů
14. Vyhodnocení výsledků

Literatura:

1. Vedral, Svatoš: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Česká technika 2018. ISBN: 978-80-01-06424-5
2. Vedral, Svatoš: Analog signal processing and digitization. Česká technika 2010. ISBN:978-80-01-06717-8
3. Pallas Areny, Webster: Sensor and signal conditioning. John Wiley Sons, 2001, ISBN 0-471-3323-1

Požadavky:

Základy teorie obvodů a elektroniky

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 13p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38ZDS

Klíčová slova:

Analogové zpracování signálů, vzorkování, kvantování, digitalizace, rekonstrukce signálů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 1
MPEEM1 Technologické systémy V 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MPEEM3 Elektroenergetika V 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)