Popis předmětu - A0M17NKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Základy praktického návrhu antén pro specifická frekvenční pásma, modelování, návrh a konstrukce antén s použitím profesionálních softwarových nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M17NKA

Cíle studia:

Praktický návrh antén pro jednotlivá kmitočtová pásma, modelování a konstrukce antén a anténních systémů pro specifikovaná použití.

Osnovy přednášek:

1. Mikropáskové antény
2. Malé antény I. Principiální limity
3. Malé antény II. Návrhové aspekty
4. Antény pro RFID a nositelné antény
5. Antény automobilové a antény pro automobilové radarové senzory
6. Reflektorové antény
7. Šroubovicové antény
8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
9. Teorie charakteristických módů, činitel jakosti antén
10. Anténní systémy sondy Planck
11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice
12. Širokopásmové antény - spirálové, kuželové dipóly
13. Širokopásmové trychtýřové antény
14. Prezentace projektů

Osnovy cvičení:

1. Mikropáskové antény, model přenosových vedení (projektová úloha č. 1)
2. EM modelování antén
3. Malé antény, návrh a modelování (projektová úloha č. 2)
4. Malé antény, řešení projektové úlohy
5. Antény pro RFID a nositelné antény, výpočet čtecího dosahu, experiment
6. Reflektorové antény, výpočet směrové charakteristiky reflektorové antény s ozařovačem typu: ústí vlnovodu, trychtýř, Hertzův dipól, (projektová úloha č. 3)
7. Reflektorové antény, řešení projektových úloh
8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
9. Teorie charakteristických módů, výpočet energií, vyzářeného výkonu a činitele jakosti liniových antén
10. Uměle vytvářené EM materiály v anténách, návrh, vlastnosti, experiment
11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice, diferenční měření impedance
12. Šroubovicové antény ? návrh a modelování dvoupásmové spirálové antény
13. Širokopásmové trychtýřové antény
14. Prezentace projektů

Literatura:

1. Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007
2. Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982
3. Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993
4. Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992
5. Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985
6. Balanis, A.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997
7. Kraus, J.D., Marhefka, J.: Antennas For All Applications. Tata McGraw-Hill, New York, 2003

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M17NKA

Klíčová slova:

antény

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)