Popis předmětu - A1M16MAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16MAS Marketingové strategie
Role:V Rozsah výuky:1+3s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Realizace marketingových principů na základě případů z praxe. Analýza marketingových strategií v různých tržních situacích. Volba strategické jednotky, situační analýza, použití metod strategické analýzy. Realizace principů tržní orientace firmy, flexibility a zvýšení konkurenční schopnosti. Ekonomické hodnocení marketingových opatření. Případové studie jsou zaměřeny na různé oblasti: produktová, sortimentní a servisní politika, cenová a kondiční politika, komunikační politika a distribuční politika. Převažuje týmová práce mimo vlastní výuku (příprava řešení a prezentace).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16MAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16MAS

Osnovy přednášek:

1. Marketingové strategie, vytvoření 3-členných týmů
2. 3.Metody strategické analýzy
4. 5.Ansoffova matice výrobek/trh
6. 7.Kotlerovy strategie konkurenčního chování
8. 9.Porterova teorie konkurenční výhody
10. 11.Synergické strategie
12. 13.Implementace strategií
14. Závěrečné hodnocení

Osnovy cvičení:

1. Marketingová strategie, vytvoření 3-členných týmů
2. Metody strategické analýzy, zadání případové studie
3. Prezentace vybraného týmu, soutěž, diskuze. Zadání nové studie.
4. dtto
5. dtto
6. dtto
7. dtto
8. dtto
9. dtto
10. dtto
11. dtto
12. dtto
13. dtto
14. Hodnocení, zápočet

Literatura:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Střety marketingu, C.H.Beck, Praha 2004
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011
3. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012
4. Tomek, G., Vávrová, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0
5. Meffert, H.: Marketing-Management. Grada, Praha 1996
6. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001
7. David, F.R.: Strategic Management, Prentice Hall, 2001

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A1M16MAR, A1M16MAV viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)