Popis předmětu - A3M33IRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M33IRO Inteligentní robotika
Role:P, V Rozsah výuky:3P+2L
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:7
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět naučí principům umožňující vytvářet roboty schopné vnímat okolní svět, plánovat aktivitu robotů v něm včetně možnosti svět aktivně ovlivňovat. Budou studovány různé architektury robotů s kognitivními schopnostmi a jejich technické realizace. Studenti ve cvičeních budou s kognitivními roboty prakticky experimentovat. Studovaná látka má širší použitelnost při návrhu a stavbě inteligentních strojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M33IRO

Osnovy přednášek:

1. Robotika a její historické a společenské zakotvení.Teoretická, experimentální a průmyslová robotika.
2. Kinematika robotů.
3. Kinematika robotů (dokončení). Dynamika robotů. Statika robotů.
4. Různé roboty, jejich konstrukce, senzory, výkonné členy.
5. Architektury inteligentních robotů. Zpětné vazby a jejich využití.
6. Inerciální senzory, GPS, odometrie.
7. Další senzory (smysly) pro inteligentní robotiku.
8. Servo s viděním ve smyčce.
9. Reprezentace okolního světa robotu.
10. Plánování v robotice. Formalismus diskrétního plánování.
11. Plánování jako vzorkování v konfiguračním prostoru (C-prostor). Plánování za omezení.
12. Lokalizace a mapování.
13. Humanoidní roboty.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratorním vybavením. Zadání 1. samostatné úlohy.
2. Konzultace, samostatná práce s roboty.
3. Konzultace, samostatná práce s roboty.
4. Konzultace, samostatná práce s roboty. Odevzdání 1. samostatné úlohy.
5. Nástroje pro plánování. Zadání 2. samostatné úlohy.
6. Procvičení úloh z plánování.
7. Konzultace, samostatná práce s roboty.
8. Písemný test 1. Konzultace, samostatná práce s roboty.
9. Konzultace, samostatná práce s roboty. Odevzdání 2. samostatné úlohy.
10. Experimenty se senzory pro vnímání. Zadání 3. samostatné úlohy.
11. Konzultace, samostatná práce s roboty.
12. Konzultace, samostatná práce s roboty.
13. Konzultace, samostatná práce s roboty. Odevzdání 3. samostatné úlohy.
14. Písemný test 2. Rezerva. Zápočet.

Literatura:

1. Steven M. LaValle. Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, 842 s.
2. R. Pfeifer, C. Scheie. Understanding Intelligence, MIT Press, 2002.
3. B. Siciliano, O. Khatib (editoři): Handbook of Robotics, Springer-Verlag, Berlin 2008.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c
URL: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a3m33iro/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a3m33iro/start

Klíčová slova:

Kognitivní robotika. Roboty jako inteligentni stroje.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPKYR1 Robotika P 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy P 2
MPKYR3 Systémy a řízení P 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 12:50:19, semestry: Z/2022-3, L/2021-2, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)