Popis předmětu - A0B04RET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04RET Rétorika
Role:P, V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jarská V., Lisá D., Pinková J., Saláková D. Semestr:Z,L

Anotace:

V kurzu si studenti zlepší dovednosti, potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci. Studium jim pomůže rozvinout kulturu mluveného projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Kurz Rétorika pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

Cíle studia:

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou komunikaci.

Obsah:

V kurzu si studenti zlepší dovednosti, potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci. Studium jim pomůže rozvinout kulturu mluveného projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Kurz Rétorika pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, komunikace obecně, dechová technika, artikulace, česká normativní výslovnost
2. Slovní a větné zvukové prostředky, intonace, frázování, přízvuk. Stylistika mluvená a psaná
3. Základy mimoslovní komunikace - proxemika, gestika, mimika, pohyb, vzhled.
4. Monolog. Tématická výstavba projevu obecně, druhy projevů, cílové skupiny, výslovnostní styl.
5. Řeč spatra, za ztížených podmínek, psychologické techniky, zpětná vazba
6. Vizuální pomůcky - logická struktura a grafická úprava úprava.
7. Práce s pomůckami, pohyb, ukazování.
8. Dialog. Typy dialogu, aktivní a pasivní komunikační role.
9. Argumentace, indukce, dedukce, komunikační techniky.
10. Nácvik prezentace dialogu
11. Nácvik prezentace dialogu.
12. Rozbor a korekce zjištěných problémů
13. Zápočtové prezentace a diskuse, část 1.
14. Zápočtové prezentace a diskuse, část 2.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, komunikace obecně, dechová technika, artikulace, česká normativní výslovnost
2. Slovní a větné zvukové prostředky, intonace, frázování, přízvuk. Stylistika mluvená a psaná
3. Základy mimoslovní komunikace - proxemika, gestika, mimika, pohyb, vzhled.
4. Monolog. Tématická výstavba projevu obecně, druhy projevů, cílové skupiny, výslovnostní styl.
5. Řeč spatra, za ztížených podmínek, psychologické techniky, zpětná vazba
6. Vizuální pomůcky - logická struktura a grafická úprava úprava.
7. Práce s pomůckami, pohyb, ukazování.
8. Dialog. Typy dialogu, aktivní a pasivní komunikační role.
9. Argumentace, indukce, dedukce, komunikační techniky.
10. Nácvik prezentace dialogu
11. Nácvik prezentace dialogu.
12. Rozbor a korekce zjištěných problémů
13. Zápočtové prezentace a diskuse, část 1.
14. Zápočtové prezentace a diskuse, část 2.

Literatura:

Materiály vyučující

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je pravidelná docházka (max. 3 absence), aktivní účast při cvičeních, domácí příprava a úspěšný přednes závěrečné prezentace.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04RET

Klíčová slova:

rétorika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPKYR1 Robotika P 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 5
BPKYR3 Systémy a řízení P 5
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika P 4
BPKME5 Komunikace a elektronika P 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 4
BPKME4 Síťové a informační technologie P 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 4
BPKME2 Multimediální technika P 4
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 2.8.2021 17:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.