Popis předmětu - A0B04S1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04S1 Španělský jazyk 1
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Saláková D. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Lisá D., Lukešová A., Saláková D. Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení.

Cíle studia:

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Obsah:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura 1.

Osnovy přednášek:

Základy španělské gramatiky: - určitý a neurčitý člen - rod a číslo podstatných jmen - rod a číslo přídavných jmen, komparativ - osobní a ukazovací zájmena - základní číslovky 1-100 - časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase - použití ser x estar x hay - zvratná slovesa - základní předložky a spojky Slovní zásoba: - představení se - podání základních informací o osobě - popis třídy - jazyky, národnosti, země - volný čas - popis místa - povolání - bydliště - počasí

Osnovy cvičení:

1. - Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.
Lekce 0 - výslovnost, pravopis, abeceda. Pozdravy, představení se.
2. - Lekce 1 - El primer día.
Osobní zájmena v 1.pádu. Slovesa llamarse, hablar, ser.
3. - Lekce 1 - otázka a zápor.
Národnosti a přídavná jména obyvatelská. Tázací zájmena a příslovce.
4. - Lekce 2 - Mi clase de español.
Podstatná jména (rod, číslo). Přídavná jména (rod, číslo, postavení ve větě). Sloveso hay.
5. - Lekce 2 - základní popis věcí a jejich lokace.
Člen určitý a neurčitý. Časování pravidelných sloves v přítomném čase. Tázací zájmeno ¿cuánto?
6. - Lekce 2 - nepravidelná slovesa: tener, ver.
Příslovce mucho. Ukazovací zájmena. Vazba para s infinitivem.
7. - TEST 1 (L1+L2).
Lekce 3 - De campo y playa. Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer, saber, decir. Předložky.
8. - Lekce 3 - volnočasové aktivity.
Slovesa se změnou kmenové samohlásky. Kombinace předložek se členy. Krácení přídavných jmen bueno, malo.
9. - Lekce 3 - Granada.
Popis místa. Komparativ přídavných jmen. Zvratná slovesa, základní rozdíly v použití ser/estar/hay.
10. - Lekce 4 - Del trabajo a casa.
Povolání. Vykání.
11. - Lekce 4 - osobní údaje (adresa, email, telefon).
Slovesa conocer/saber. Základní číslovky 1-100.
12. - Lekce 4 - Las regiones de España.
Počasí. Tázací zájmena.
13. - TEST 2 (L3+L4).
14. - Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literatura:

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009

Požadavky:

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S1

Klíčová slova:

španělština, začátečníci

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPKYR1 Robotika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BEKYR1 Robotika V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BEKYR_BO Před zařazením do oboru V
BEKME_BO Před zařazením do oboru V
BEEEM_BO Před zařazením do oboru V
BEKME4 Síťové a informační technologie V
BEKME3 Aplikovaná elektronika V
BEKME2 Multimediální technika V
BEKME1 Komunikační technika V
BEEEM2 Elektrotechnika a management V
BEEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BEKYR3 Systémy a řízení V
BEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 28.7.2021 07:50:48, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.