Popis předmětu - A1B16MME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B16MME Makro a mikroekonomika
Role:P, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Základní ekonomické pojmy, trh, zákon poptávky, zákon nabídky, tržní rovnováha, regulace cen, cenová a důchodová elasticita, chování spotřebitele, chování výrobce, náklady, příjem, zisk, selhání trhu, monopoly, vládní hospodářská politika, hrubý domácí produkt - tvorba, užití hrubého domácího produktu, multiplikátory, peníze, inflace, banky, monetární politika, trh práce, hospodářský cyklus, fiskální politika, zahraničně obchodní politika, komparativní výhody, ČR a Evropská unie, euro.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B16MME

Osnovy přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.
2. Trh. Poptávka a nabídka.
3. Elasticita. Chování spotřebitele.
4. Chování výrobce. Náklady a příjem.
5. Chování výrobce. Maximalizace zisku.
6. Selhání trhu. Monopol, oligopol, monopolistická konkurence.
7. Základy makroekonomiky. Vládní hospodářská politika. Základní teoretické koncepce.
8. Hrubý domácí produkt - definice a tvorba.
9. Hrubý domácí produkt - užití.
10. Peníze. Inflace. Banky. Monetární politika.
11. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.
12. Fiskální politika. Státní rozpočet. Veřejný dluh.
13. Zahraničně obchodní politika. ČR a Evropská unie. Euro.
14. Shrnutí. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Význam předmětu. Základní pojmy.
2. Statistické výpočty.
3. Poptávka, nabídka, trh.
4. Elasticita.
5. Spotřebitel.
6. Chování výrobce - produkce.
7. Chování výrobce - náklady.
8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence a monopolu.
9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.
10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.
11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.
12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.
13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.
14. Rezerva, dopisování testů, zápočet.

Literatura:

Základní tituly:
1. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8
2. Fialová H. - Fiala j., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl II. Hospodaření vlády. A Plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9
3. Fialová H. - Ambrožová A. - Jandera J., ČÍSLA A ČÁRY V EKONOMII, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5
Doplňkové tituly:
4. Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011 , ISBN 978-80-903804-6-2
5. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOI1 Počítačové systémy V 1
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BPOI3 Softwarové systémy V 1
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BPKYR1 Robotika V 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKYR3 Systémy a řízení V 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BPKME1 Komunikační technika V 1
BPKME5 Komunikace a elektronika V 1
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKME4 Síťové a informační technologie V 1
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BPKME2 Multimediální technika V 1
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BPOES Před zařazením do oboru V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 1
BWM(ECTS) Web a multimedia V 1
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 1


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.