Popis předmětu - A0M16HT2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M16HT2 Historie vědy a techniky 2
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zameřuje na vystižení historického vývoje elektrotechnických oborů ve světě a v českých zemích. Jeho cílem je vzbudit zájem o historii a tradice studovaného oboru s přihlédnutím k vývoji technického školství, k formování vědeckého života v českých zemích a k pochopení vlivu techniky na fungování společnosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M16HT2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M16HT2

Cíle studia:

Cílem předmětu Historie vědy a techniky 2 je vzbudit zájem o historii a tradice studovaných elektrotechnických oborů.

Osnovy přednášek:

1. Je elektrotechnika technická věda?
2. Elektřina - tajemná síla.
3. Ohňostroj elektrotechniky.
4. Vznik elektrotechnického průmyslu.
5. Elektrotechnické školské systémy v Evropě a jejich komparace.
6. Elektrotechnické spolky.
7. Postavení elektroinženýra a technických elit ve společnosti 19. - 21. století.
8. Významné osobnosti světové elektrotechniky.
9. Elektrifikace Evropy.
10. Elektrotechnika v době 2. světové války.
11. Noerbert Wiener a kybernetika.
12. Počítačový svět.
13. Mikromiaturizace.
14. Hodnocení elektrotechniky ze společenského a ekonomického hlediska.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do historie elektrotechnika - historiografie oboru.
2. Experimenty s elektřinou v českých zemích.
3. Nauka o elektřině a její vývoj v 19. století - teoretická elektrotechnika v českých zemích.
4. Vývoj českého elektrotechnického průmyslu.
5. Elektrotechnické školství v českých zemích.
6. Elektrotechnické spolky v českych zemích.
7. Postavení českého inženýra a rozvoj technických elit ve společnosti 19. - 21. století.
8. Významné osobnosti české elektrotechniky.
9. Elektrifikace Československa.
10. V. List - moderní manažér české elektrotechniky.
11. Boj o kybernetiku v Československu a Antonín Svoboda.
12. Český výzkum v elektrotechnice a v jaderné technice po roce 1945.
13. Vývoj multimédií v českém prostředí.
14. Internet a Česká republika.

Literatura:

EFMERTOVÁ, Marcela. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie k vývoji elektrotechnických oborů. Praha : LIBRI, 1999. 211 s. ISBN 80-85983-99-0. EFMERTOVÁ, M., STARÝ, O.(eds.). ČVUT FEL. Historie, současnost, perspektivy. Almanach. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9. MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M. Elektřina na dlani, MILPO Média, Praha 2008. ISBN 978-80-87040-08-9. FOX, R., GUAGNINI, A. Laboratories, workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914. University of California, Berkeley 1999. HEILBRON, John. Electricity in the 17th and 18th centuries: a study of early modern physics. New York: Dover Publications, 1999. ISBN 0-486-40688-1. ŠTOLL, I. Dějiny fyziky. Prométheus, Praha 2009, 582 s. ISBN 978-80-7196-375-2. Kol. autorů. Česká technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. ISBN 80-01-03165-9. JÄGER, Kurt, HEILBRONNER, Friedrich. Lexikon der Elektrotechniker. München: VDE, 2010. ISBN 978-3-8007-2903-6.

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-2

Klíčová slova:

Historie vědy a techniky, historie elektrotechniky, české země, Československo, 19. a 20. století

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MPKME5 Komunikační systémy V 4
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MPKME3 Elektronika V 4
MPKME2 Multimediální technika V 4
MPKYR1 Robotika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPOI1 Umělá inteligence V 1
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V 1
MPOI5 Softwarové inženýrství V 1
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MPOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.