Popis předmětu - A2M34MIM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice
Role:V, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá řešením systémů pracujících v mezioborových oblastech, tj. většinou na energetickém rozhraní tepelné, optické, mechanické a elektrické domény. Jsou zde objasněny základní fyzikální principy činnosti některých snímačů, zejména optických a mechanických veličin, principy biometrického snímání údajů, činnosti dotykových displejů, apod. Prncipy jsou doplněny o základní metody předzpracování signálů. Pro řízení a regulaci jsou zde popsány základní principy činnosti mikroaktuátorů s využitím především v přístrojích a systémech multimediální techniky. Pozornost je zaměřena na MEMS součásti a systémy a jejich aplikovatelnost do moderní přístrojové techniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M34MIM

Osnovy přednášek:

1. Pojem mikrosystém, mikrosystémové struktury, energetické domény, scaling
2. Základní využívané fyzikální principy
3. Speciální snímače optických a mechanických veličin, využití integrace a polovodičových součástek, biometrické snímače
4. Taktilní senzory a principy činnosti dotykových displejů
5. Předzpracování signálů ve snímačích
6. Komunikace snímačů s řídicími jednotkami a řízení akčních členů
7. Aktuátory a mikroaktuátory a jejich fyzikální principy a vlastnosti
8. MEMS struktury
9. MEMS konstrukce mikrospektrometru, speciálních součástí (elektronické přepínače, filtry, optické přepínače, laditelné kapacity a další RF prvky), atd.
10. Elektrostatické a piezoelektrické mikroaktuátory
11. Mikroaktuátory s magnetickými a tepelnými principy
12. Optické a mechanické mikroaktuátory
13. Manipulátory a mikromotorky, využití pro řízení, mikroposuvy apod.
14. Aplikace mikrosystémových produktů při konstrukci přístrojů (fotoaparáty, kamery, studiová technika...)

Osnovy cvičení:

1. Časový harmonogram, bezpečnost, systémové inženýrství, systémová integrace
2. Výpočty spolehlivostí systémů
3. Program CoventorWare pro navrhování mikrosystémových struktur
4. Biometrické senzory
5. Dotykové displeje
6. Elektrostatické mikroaktuátor a mikromotory
7. Elektrostatický manipulátor
8. Elektrostatický optický přepínač
9. Elektrostatický MEMS mikrofon a reproduktor
10. Piezoelektrický aktuátor a mikroposuv
11. Tepelný aktuátor
12. Magnetický aktuátor
13. Návrhy MEMS přepínačů
14. Zápočet

Literatura:

1. Husák,M.: Mikrosenzory a mikroaktuátory. Academia 2008
2. Tuller,H.L, Microactuators, Kluwer 1998

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2108

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME2 Multimediální technika PO 2
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3


Stránka vytvořena 8.8.2022 12:50:19, semestry: Z/2022-3, L/2021-2, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)