Popis předmětu - A3B14EPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Princip, základní teorie a vlastnosti zdrojů elektrické energie, měniče pro napájení malých el. pohonů. Průmyslové automaty používané pro řízení el. pohonů. Malé stroje a speciální elektrické stroje používané v automatizaci a robotech. Návrh elektropohonu pro automatizační aplikace. Praktické ukázky a ověření vlastností el. pohonů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B14EPR

Osnovy přednášek:

1. Zdroje energie, baterie a akumulátory, sluneční baterie, palivové články,mikrozdroje, energy harvesting
2. El. přístroje, inteligentní relé, elektromagnetické akční členy, solenoidové ventily, průmyslové logické automaty
3. Součástky a obvody výkonové elektroniky
4. Základní obvody napájecích zdrojů - usměrňovače, stejnosměrné měniče napětí
5. Střídavé měniče napětí, střídače, měniče frekvence
6. Stejnosměrné pohony pro automatizaci - komutátorové se samonosným vinutím
7. Stejnosměrné pohony pro automatizaci - s elektronickou komutací
8. Řídicí jednotky motorů s pulsním výkonovým stupněm PWM, základní parametry řídicích jednotek rychlosti
9. Kinematika pohonu, návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky
10. Lineární elektrické pohony v automatizaci - principy a řízení
11. Servo-pohony s permanentními magnety
12. Mikromotory a nanomotory, piezomotory, elektrostatické motory, lokomoce
13. Elektropohony ve výpočetní technice - od ventilátoru k pohonu disku
14. Microserva a pohonné jednotky dálkově řízených modelů

Osnovy cvičení:

1. Instruktáž o bezpečnosti práce, organizace cvičení - laboratoře
2. Měření na akumulátoru, solárním zdroji - zatěžovací charakteristiky
3. Polovodičový zdroj - zapojení a princip činnosti
4. Osciloskopická měření na frekvenčním měniči při napájení asynchronního motoru
5. Průmyslové automaty - PLC - programování a řízení pohonu
6. Řízení otáček stejnosměrného motoru pomocí měniče napěti s analogovou regulací - RC2000
7. Měření na pohonech MAXON - nastavení regulátoru proudu, otáček a polohy - číslicová regulace
8. Měření na pohonech MAXON - charakteristiky rozběhu a řízení otáček
9. Řízení pohonu po sběrnici RS-232 a CAN - spolupráce vice pohonů
10. Lineární pohon - nastavení trajektorie pohybu
11. Servopohon s permanentním magnetem - řízení rychlosti a polohy
12. Řízení servopohonů pomocí PLC - systému - modelová železnice
13. Pohony pro dálkově řízené modely - microserva
14. Řízení robota typu LEGO MINDSTORMS - Next Mindstorms NTX - zápočet

Literatura:

1. Dr. Urs Kafader - Selection of high-precision microdrives CH-6072 Sachsen / Switzerland 2006 ISBN 3-9520143-4-6
2. Maxon motor ag - Magnetism - Basics, Forces, Applications CH-6072 Sachsen / Switzerland 2008 ISBN 978-3-9520143-5-6
3. Dr. Otto Stemme, Peter Wolf, - Principles and Properties of Highly Dynamic DC Miniature Motors - Interelectric AG, CH-6072 Sachsen / Switzerland 1994
4. Francis H. Raven - Automatic Control Engineering, McGraw-Hill, Inc. ISBN 0-07-051341-4, 1995

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B14EPR

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 6
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 6
BPOI3 Softwarové systémy V 6
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 6
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V 6
BPKME5 Komunikace a elektronika V 6
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 6
BPKME4 Síťové a informační technologie V 6
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 6
BPKME2 Multimediální technika V 6
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 6
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 6
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 6
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 6
BWM(ECTS) Web a multimedia V 6
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 6
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 6


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.