Popis předmětu - A3M38VBM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Problematika optoelektronických senzorů a jejich použití v systémech bezkontaktního měření na principech videometrie, CCD řádkové a plošné senzory, optická projekční soustava i návrh měřicích kamer a metodika zpracování jejich signálu je náplní tohoto předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38VBM

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky videometrie a bezdotykového měření; optické záření, jeho vlastnosti
2. Polovodičové detektory záření, fotodiody, polovodičové zdroje záření, LED, LASER
3. Fotodiodové snímače polohy, triangulační snímače, laserové skenovací snímače, laserové dálkoměry
4. Senzory pro snímání v infračervené oblasti, ultrazvukové senzory pro měření a robotiku
5. MOS kapacitor jako detektor optického záření, CCD posuvný registr, CCD řádkové snímače
6. CCD plošné snímače, uspořádání, princip funkce typů (Full Frame, Frame Transfer, Interline Transfer)
7. CCD snímače - vlastnosti a analýza chyb, CCD kamery a jejich funkce (El. závěrka, AES, AGC, Gama kor.)
8. CMOS obrazový senzor, uspořádání, vlastnosti, způsoby řízení a čtení výstupní informace
9. Mikrovlnné radarové snímače, měření polohy a vlastnosti objektů
10. Základní vlastnosti a výpočet optických soustav používaných ve videometrii, meze rozlišovací schopnosti
11. Videosignál dle televizních norem, jeho digitalizace a přenos do mikropočítače, rozhraní dig. kamer
12. Zdroje záření, osvětlovací zdroje pro měření, zdroje strukturovaného světla, způsoby osvětlení scény
13. Návrh kompaktní CMOS kamery s vnitřním zpracováním obrazu pro řízení polohy mechanismů
14. Příkladová studie, rezerva

Osnovy cvičení:

1. Optoelektonické reflexní snímače a závory
2. Měření polohy kruhovou diferenciální diodou
3. Měření vzdálenosti a výchylky optickou vláknovou sondou
4. Měření citlivosti optoelektronických senzorů
5. Projekt - optoelektronický reflexní snímač, specifikace
6. Projekt - návrh a realizace obvodů snímače v laboratoři
7. Projekt - sestavení snímače v laboratoři - oživení
8. Projekt - měření vlastností snímače, prezentace, ohajoba projektu
9. Měření videosignálu CCD -TV monochromatické a barevné kamery
10. Měření CCD řádkového senzoru
11. CCD řádková kamera, přesné měření rozměrů
12. Zjišťování geometrických chyb systému s CCD kamerou
13. Automatická výrobní inspekce kompaktním systémem MDTR, Stereokamera CMOS
14. Prezentace laboratorního projektu, zápočetzápočet

Literatura:

1. Kjell J. Gĺsvik: Optical Metrology (Third Edition), 2002 John Wiley & Sons, Ltd, 2002, ISBN: 9780470843000,
2. Saleh, Bahaa E. A. / Teich, Malvin Carl: Fundamentals of Photonics, ISBN-10: 0-471-35832-0, Wiley Series in Pure and Applied Optics, 2007
3. Holst, G.: CMOS/CCD sensors and camera systems, JCD Publishing 2007
4. Hecht, E.: Optics, 4th Edition, 2001
5. Fischer, J.: Optoelektronické senzory a videometrie. Skripta ČVUT, Praha 2002

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l, https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=413

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38VBM

Klíčová slova:

Optoelektronický senzor,Fotodioda, CCD a CMOS obrazový sensor

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 2
MPIB Před zařazením do oboru V 3
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)