Popis předmětu - A3M99PTO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace
Role:P, V Rozsah výuky:1P+3C
Katedra:13133 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je průpravou pro týmovou práci. Metodice takové práce a jejímu řízení jsou věnovány přednášky, které budou zajišťovány specialisty z praxe. Cvičení jsou pak věnována řešení skutečných odborných projektů zadávaných participujícími katedrami.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M99PTO

Cíle studia:

Získat průpravu pro týmovou práce a prakticky si osvojit metodické postupy a řízení týmové práce při řešení technicky orientovaného problému formou práce na řešení projektu v týmu čtyř a více studentů.

Osnovy přednášek:

Sedm dvouhodinových přednášek za semestr
1. Problematika managementu projektů a jeho řízení
2. Nástroje a techniky pro řízení projektu
3. Plánování a řízení projektových prací
4. Týmový management projektu a jeho vedení
5. Informační podpora řízení týmových projektů
6. Integrované řízení projektů
7. Shrnutí. Rezerva

Osnovy cvičení:

Projektová cvičení v malých týmech (4-5 studentů) se závěrečnou prezentací a obhajobou výsledků.

Literatura:

Požadavky:

Základní znalosti a schopnosti pro řešení problémových úloh (projektů) vypisovaných příslušnou oborou katedrou kybernetiky, řidící techniky a měření. Podmínkou zápočtu je úspěšné obhájení řešeného projektu.

Poznámka:

Společně zajišťován katedrami K13133, K13135 a K13138
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9c
URL: https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a3m99pto/start

Webová stránka:

https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a3m99pto/start

Klíčová slova:

Práce v týmu, soft-skill, orgranizace a plánování postupových prací, projektový management

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPKYR1 Robotika P 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy P 2
MPKYR3 Systémy a řízení P 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
MPEEM1 Technologické systémy V 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MPEEM3 Elektroenergetika V 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)