Popis předmětu - A0M13PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M13PRE Průmyslová elektronika
Role:V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Elektronické součástky: rezistory, kondenzátorysoučástky s indukčností, transformátory. Polovodičové součástky, Senzory VF generátory EMC

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M13PRE

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s vlastnostmi záklasních elektronických součástek, jejich použitím v obvodech průmyslové elektrotechniky, senzorech a zařizeních pro VF ohřev.

Osnovy přednášek:

1. Elektronické součástky v zařízeních průmyslové elektroniky, rezistory
2. Kondenzátory.
3. Součástky s indukčností.
4. Elektromechanické součástky, spínače, konektory.
5. Vedení, součástky s rozloženými parametry
6. Polovodičové součástky
7. Vakuové součástky
8. Optoelektronické součástky.
9. Senzory pro snímání fyzikálních veličin 1.
10. Senzory pro snímání fyzikálních veličin 2.
11 Zpracování sinálů
12. Zařízení pro VF ohřev a VF plazmové technologie.
13. VF výkonové obvody.
14. EMC v průmyslové elektronice.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost práce, výklad úloh 1. bloku.
2. Výklad úloh 1. bloku.
3. VF cívky.
4. Vlastnosti rezistorů a kondenzátorů při vysokých kmitočtech.
5. Nelineární rezistory.
6. Elektromechanické spínače
7. Vakuové součástky
8. Výklad úloh 2. bloku
9. Vlnovodné vedení
10. Senzory
11. Koaxiální vedené
12. Přizpůsobení VF generátoru
13. Filtry rušení a odrušovací filtry.
14. Hodnocení protokolů, zápočet.

Literatura:

1. Ryšánek, V. Technologie elektronických součástek. Praha: ČVUT. 1991
2. Papež, V. Technologie elektronických součástek , cvičení. Praha: ČVUT. 1995
3. Ďaďo,S.,Kreidl,M.:Senzory a měřicí obvody, Praha, ČVUT, 1996
4. Jenčík,J.: Technická měření, Praha, ČVUT, 2000

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M13PRE

Klíčová slova:

Elektronické součástky, senzory, VF ohřev

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)