Popis předmětu - A1B15MAA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B15MAA Matematické aplikace
Role:P, V Rozsah výuky:3+2c
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B15MAA

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B15MAA

Osnovy přednášek:

1. Úvod do funkce komplexní proměnné.
2. Integrální transformace, použití Laplaceovy transformace pro popis lineárních systémů.
3. Možnosti aplikace výpočetních prostředků v energetice, kriteria volby prostředí.
4. Metodika tvorby matematických modelů technických systémů.
5. Aplikace výpočetních metod v energetice.
6. Možnosti prostředí MATLAB a Mathematica, kriteria volby.
7. Mathematica pro jednoduché výpočty.
8. Mathematica jako programovací jazyk.
9. Možnosti zpracování dat v Mathematice.
10. Implementace modelů energetických systémů v prostředí Mathematica.
11. Tvorba jednoduchých programů v MATLABu.
12. Využití potenciálu knihoven prostředí MATLAB.
13. Simulink a možnosti jeho využití.
14. Model energetického systému v Simulink.

Osnovy cvičení:

1. Mathematica: základy syntaxe.
2. Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.
3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.
4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.
5. Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.
6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.
7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.
8. Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.
9. MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.
10. MATLAB: funkce, grafické výstupy.
11. MATLAB: ODE.
12. MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.
13. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.
14. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 2
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 2
BPOI3 Softwarové systémy V 2
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 2
BPKYR1 Robotika V 2
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 2
BPKYR3 Systémy a řízení V 2
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
BPKME1 Komunikační technika V 2
BPKME5 Komunikace a elektronika V 2
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BPKME4 Síťové a informační technologie V 2
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BPKME2 Multimediální technika V 2
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 2
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 2
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 2
BWM(ECTS) Web a multimedia V 2
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 2


Stránka vytvořena 2.8.2021 19:52:18, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.