Popis předmětu - A1B15EN3

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B15EN3 Elektroenergetika 3
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Předmět také seznamuje se světelně technickými veličinami a jejich měřením, se světelnými zdroji a svítidly a se základy osvětlování vnitřních a venkovních prostorů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B15EN3

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B15EN3

Osnovy přednášek:

1. Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí.
2. Přímý odporový ohřev, příklady aplikací.
3. Nepřímý odporový ohřev, příklady aplikací.
4. Indukční elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
5. Dielektrická a mikrovlnná elektrotepelná zařízení, princip, příklady.
6. Obloukové pece, příklady, připojení na síť.
7. Symetrizace obecné trojfázové zátěže.
8. Světelné záření, zraková pohoda. Základní světelně technické veličiny.
9. Měření světelně technických veličin.
10. Světelné zdroje a svítidla.
11. Všeobecné zásady osvětlování.
12. Osvětlování vnitřních prostorů.
13. Osvětlování venkovních prostorů.
14. Postup návrhu umělého osvětlení.

Osnovy cvičení:

1. Příklady na tepla vedením, sáláním a konvekcí.
2. Tepelné odpory, náhradní obvody.
3. Návrh elektrodového ohřívače vody.
4. Návrh odporové komorové pece.
5. Symetrizace obecné trojfázové zátěže.
6. Výpočty dielektrických ohřevů.
7. Příklady na kruhový diagram obloukové pece.
8. Základní příklady výpočtu světelně technických veličin.
9. Přístroje pro měření světelně technických veličin.
10. Ukázky světelných zdrojů a svítidel.
11. Všeobecné zásady osvětlování v praxi.
12. Návrh vnitřního osvětlení.
13. Návrh venkovního osvětlení.
14. SW prostředky pro návrh osvětlení.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PO 4
BPOI1 Počítačové systémy V 4
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BPOI3 Softwarové systémy V 4
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BPKYR1 Robotika V 4
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKYR3 Systémy a řízení V 4
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 4
BWM(ECTS) Web a multimedia V 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 4


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.