Popis předmětu - A0B15PES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět se věnuje legislativním a technickým podmínkám provozování elektroenergetických soustav. Zabývá se způsoby provozování sítí všech napěťových hladin, regulací základních systémových veličin na straně spotřeby i výroby, dispečerským řízením soustav. Také informuje o možnostech propojování soustav i o mimořádných stavech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B15PES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B15PES

Osnovy přednášek:

1. Právní rámec energetických odvětví.
2. Energetická legislativa, trh s elektrickou energií.
3. Elektroenergetika a životní prostředí.
4. Způsob provozování sítí nn a vn.
5. Způsob provozování sítí vvn.
6. Uzemňovací soustavy.
7. Regulace napětí v ES.
8. Regulace frekvence v ES.
9. Regulace elektrárenského bloku.
10. Dispečinky přenosové a distribuční soustavy.
11. Propojené elektrizační soustavy.
12. Model izolované ES.
13. Ostrovní provoz, black-out.
14. Plynárenské a teplárenské sítě.

Osnovy cvičení:

1. Základní pojmy regulace, popis systémů.
2. Regulační obvody, kvalita regulace.
3. Diagramy zatížení.
4. Statické charakteristiky P-f.
5. Tepelné oběhy v elektrárnách.
6. Regulace na straně spotřeby.
7. Výpočet uzemnění uzlu transformátoru.
8. Model turbogenerátoru.
9. Simulace práce TG do izolované soustavy.
10. Elektrizační soustava.
11. Základní ukazatele ES ČR.
12. Kodex přenosové soustavy.
13. Kodex distribuční soustavy.
14. Podpůrné a systémové služby.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 2.8.2021 19:52:18, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.