Popis předmětu - A0B14TDO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B14TDO Technická dokumentace
Role:V Rozsah výuky:1+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

V předmětu TECHNICKÁ DOKUMENTACE jsou studenti seznamováni s tvorbou grafické a textové technické dokumentace a odborné prezentace v projekční a konstrukční činnosti a jejím obhájením se zaměřením na elektrotechniku. Probírají se základy technického kreslení (promítání, zobrazování, kótování, udávání kvalitativních údajů atd.), technické normalizace, tvorby textové technické dokumentace (referát, semestrální, bakalářská a diplomová práce, technická zpráva) a základy přípravy odborné prezentace. Polovina hodinového rozsahu cvičení je věnována seznamováni a procvičování základů práce s grafickým editorem AutoCAD.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B14TDO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B14TDO

Osnovy přednášek:

1. Úvod, druhy a třídění technické dokumentace, způsoby zpracování, normalizace.
2. Zobrazování v technické dokumentaci.
3. Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.
4. Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.
5. Zásady a pravidla tvorby technických textových dokumentů.
6. Zásady a pravidla tvorby technických textových dokumentů.
7. Typy textových dokumentů a softwarové nástroje pro jejich tvorbu.
8. Typy textových dokumentů a softwarové nástroje pro jejich tvorbu.
9. Základní pravidla tvorby prezentace.
10. Základní zásady a způsoby prezentace odborného textu.
11. Předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech.
12. Výkresová dokumentace elektromechanických prvků a spojů.
13. Elektrotechnické značky.
14. Elektrotechnická schémata. Diagramy.

Osnovy cvičení:

1. Seminář. Úvod, organizace cvičení. Kreslení náčrtu kostičky, zadání úloh.
2. Grafický editor AutoCAD. Základy ovládání, kreslicí příkazy.
3. Seminář. Náčrt zadané elektrotechnické součástky.
4. Grafický editor AutoCAD. Kreslicí a zobrazovací příkazy.
5. Seminář. Tvorba technického textového dokumentu v elektronické formě.
6. Grafický editor AutoCAD. Modifikační příkazy.
7. Seminář. Úvod do prezentační techniky. Odevzdání zadaného elektronického dokumentu.
8. Grafický editor AutoCAD. Doplňování slepého výkresu. Samostatné procvičování.
9. Seminář. Náčrt návrhu elektrotechnického schématu.
10. Grafický editor AutoCAD. Kreslení výkresu zadané elektrotechnické součásti.
11. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.
12. Zápočtový test.
13. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.
14. Grafický editor AutoCAD. Dokončení výkresu elektrotechnické součásti. Hodnocení.Zápočet.

Literatura:

1. Šťastný J., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace. Vydavatelství Kopp, České Budějovice 2006
2. Novák F., Linkeová I.: Technical Documentation. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004
3. Linkeová, I., Novák, F.: Vybrané partie z technického kreslení. Knižnice Gradient. Praha 2004.
4. Učební texty na www stránkách katedry (http://k312.feld.cvut.cz/vyuka/TDO/).

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B14TDO

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.