Popis předmětu - A0M14AML

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět objasňuje podstatné zákonitosti a efekty silového působení proudící tekutiny na povrch samostatného křídla či celého letadla při podzvukových i nadzvukových rychlostech. Dále se zabývá základními ustálenými letovými režimy a nutnými předpoklady pro stabilitu a řiditelnost. Předmět je určen zejména pro posluchače oboru Letecké řídící a informační systémy

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14AML

Osnovy přednášek:

1. Vlastnosti plynů, kinematika proudového pole, základní rovnice mechaniky tekutin.
2. Základní rovnice termodynamiky, měření rychlosti, potenciální obtékání, vztlak.
3. Konformní zobrazení. Vířivé proudění, vír. Navier-Stokesova rovnice.
4. Rozměrová analýza a podobnost. Laminární a turbulentní proudění.
5. Mezní vrstva. Geometrie profilu, aerodynamické síly a momenty.
6. Teorie tenkého profilu, integrální charakteristiky, vliv vazkosti, profilové řady.
7. Geometrie křídla, vliv konečného rozpětí, teorie vztlakové čáry,vlastnosti přímého křídla.
8. Kroucení přímého křídla, prostředky pro zvýšení vztlaku, škodlivý odpor.
9. Podzvukové proudění, korekce vlivu stlačitelnosti, transsonická divergence.
10. Obtékání šípového křídla. Stabilita a řiditelnost.
11. Typy propulze, teorie vrtule, režimy vrtule. Model standardní atmosféry.
12. Mechanika letu (základní režimy letu, některé letové obraty a manévry).
13. Kritický stav stlačitelné tekutiny, kolmá a šikmá rázová vlna, Prandtl-Meyerova expanze
14. Nadzvukové obtékání profilu a křídla.

Osnovy cvičení:

1. Proudění nestlačitelné tekutiny.
2. Izoentropické proudění, měření rychlosti.
3. Potenciální proudění, Kutta-Žukovského zákon.
4. Tlakové rozložení, podmínka na odtokové hraně, potenciální a reálný vír.
5. Aerodynamické součinitele, aerodynamické tunely.
6. Profilové charakteristiky, profilové řady, panelová metoda.
7. Indukované parametry, Glauertova metoda.
8. Mechanizace křídla.
9. Korekce vlivu stlačitelnosti, kritická rychlost.
10. Statická a dynamická stabilita.
11. Vrtulové diagramy, MSA.
12. Let klouzavý, let motorový vodorovný, rovnovážný diagram, dolet a vytrvalost.
13. Let stoupavý, dostup, v-n diagram, vodorovná zatáčka, vzlet a přistání.
14. Vlnový odpor, zápočet.

Literatura:

[1] Anderson, J. D. Jr. : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007
[2] Anderson, J. D. Jr. : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005.
[3] Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004.
[4] Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002.
[5] Brož, V. : Aerodynamika nízkých rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
[6] Brož, V. : Aerodynamika vysokých rychlostí rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
[7] Tichopád, V. : Letové výkony. Vydavatelství ČVUT, 2001.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)