Popis předmětu - A0M14MDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M14MDS Modelování dynamických soustav
Role:V Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Úkolem předmětu je naučit studenty sestavovat numerické modely nelineárních úloh z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, termodynamiky a jejich vzájemných kombinací. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab-Simulink.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M14MDS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14MDS

Osnovy přednášek:

1. Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.
1. Základní principy dynamiky tuhého tělesa.
2. Vektorová a analytická dynamika soustav těles.
3. Modelování vlivů pasivních odporů.
4. Modelování podmíněných vazeb.
5. Identifikace parametrů mechanických soustav.
6. Základní principy mechaniky tekutin.
7. Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.
8. Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.
9. Modelování nestacionárního proudění.
10. Modelování proudění v obecných silových polích.
11. Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.
12. Modelování oběhů tepelných strojů.
13. Experimentální metody v mechanice těles a kontinua.

Osnovy cvičení:

1. Základy práce v prostředí Matlab-Simulink.
2. Pokročilejší techniky programování, zadání semestrální práce.
3. Model kyvadla s více stupni volnosti.
4. Model volné kladky na laně.
5. Model prokluzujícího vozíku se zavěšeným kyvadlem.
6. Zpracování naměřených dat, identifikace parametrů dynamického systému.
7. Model dynamického tlumiče.
8. Model letícího rotujícího míče.
9. Model letícího bumerangu.
10. Model U-trubice.
11. Model systému o několika propojených nádobách.
12. Model vodního trkače.
13. Model vznětového motoru.
Odevzdání semestrální práce, zápočet.

Literatura:

[1] Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.
[2] Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.
[3] Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.
[4] Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006
[5] Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.
[6] Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M14MDS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)