Popis předmětu - A0B36PR1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B36PR1 Programování 1
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy základní práce s prostředím pro vývoj programů, úvod do jazyka JAVA, vývoj programu, imperativní programování, základní řídící a datové struktury, funkce, pole, základy objektového programování, proudy a soubory. Student je schopen sestavit a odladit jednoduchý program v Javě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B36PR1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B36PR1

Cíle studia:

Semestrální projekt zaměřený na komplexní úlohu rozsahu a typu jednoduché databáze, s možností textového vstupu, modifikace a rušení položek, s textovým výstupem. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy výpočetní techniky, operační systém, software,
překladač, interpret, programovací jazyky, syntaxe, sémantika
2. Koncepce Javy, základní vlastnosti, současná podoba a vývoj, úvod
do jazyka, zpracování programu, vnitřní forma, vývojová prostředí
3. Základní pojmy imperativního programování, proměnná, operátory,
jednoduché datové typy, přiřazení
4. Výrazy, vstup a výstup, řídící struktury, větvení, cyklus
5. Funkce, procedury, parametry, statické proměnné, lokální proměnné,
blok, princip přidělování paměti proměnným, halda, zásobník 6. Pole, referenční proměnná typu pole, pole jako parametr, funkce typu pole
6. Pole ^
7. Principy objektového přístupu, třídy, třída jako programová
jednotka, třída jako zdroj funkcí, třída jako datový typ, statické a instanční metody,
8. Struktura objektu, dynamický charakter objektu, konstruktory,
vlastnosti konstruktorů, přetěžování, instance třídy, autorizovaný přístup . Třídy a dědičnost, hierarchie tříd, dědění, kompozice, abstraktní třídy, polymorfismus
9. Rekurze ^
10. Spojové struktury ^
11. ADT ^
12. Soubory a proudy, soubor jako posloupnost bytů,úvod do zpracování
výjimek, ukládání/čtení primitivních typů, primitivních typů a objektů (řetězců), objektů do souboru - serializace
13. Algoritmy ^
14. Rezerva ^

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s počítačovou učebnou a výpočetním prostředím
2. Seznámení s vývojovým prostředím pro programování
3. Struktura programu v jazyku Java
4. Odladění triviálních úloh ve vývojovém prostředí, spuštění mimo něj
5. Sekvence, vstup, výstup, větvení
6. Cykly
7. Pole, zadání semestrální práce
8. Řešení složitější úlohy, rozklad na podproblémy
9. Procedury a funkce
10. Třídy a objekty I 11.Třídy a objekty II
12. Soubory a proudy
13. Test
14. Zápočet

Literatura:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007
[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007
[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2002
[4] http://service.felk.cvut.cz/courses/A0B36PR1/
[5] http://service.felk.cvut.cz/courses/X36ALG/

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A0B36PR1/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika P 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 1
BPKYR3 Systémy a řízení P 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 1
BPOI1 Počítačové systémy P 1
BPOI_BO Před zařazením do oboru P 1
BPOI3 Softwarové systémy P 1
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P 1
BPKME1 Komunikační technika V 1
BPKME5 Komunikace a elektronika V 1
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKME4 Síťové a informační technologie V 1
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BPKME2 Multimediální technika V 1
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 1
BWM(ECTS) Web a multimedia V 1
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 1


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.