Popis předmětu - A0B16PRS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B16PRS Prezentační dovednosti
Role:P, V Rozsah výuky:2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Studenti se naučí vystupovat, připravit prezentaci a prezentovat. Získají dovednosti jak správně vytvořit písemné dokumenty s využitím typografických zásad a správného citování a odkazování. Na vlastní interaktivní prezentaci si oveří teoretické znalosti, prezentace bude nahrávána na video s následným rozborem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B16PRS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16PRS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Úvod do problematiky předmětu
2. Co je to prezentace
3. Zásady tvorby prezentací
4. Zásady tvorby dokumentů - typy, struktura, techniky tvorby.
5. Formy prezentačních technik
6. Práce s dokumentem - případová studie, typické chyby.
7. Podpora tvorby prezentace, využití multimediálních prostředků
8. Neverbální komunikace
9. Ústní prezentace, typické chyby
10. Prezentace studentů, vyhodnocení
11. Prezentace studentů, vyhodnocení
12. Prezentace studentů, vyhodnocení
13. Prezentace studentů, vyhodnocení
14. Zápočet

Literatura:

1. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.
2. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha 2007.
3. Mikulaštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing. Příbram 2008.
4. Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001.
5. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing. Praha 2008.
6. Špaček, L.: Nová velká kniha etikety. Mladá Fronta, Praha 2008

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/prezentacni-dovednosti

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/prezentacni-dovednosti

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPKYR1 Robotika P 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 5
BPKYR3 Systémy a řízení P 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 1
BWM(ECTS) Web a multimedia V 1
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 1
BPKME1 Komunikační technika P 4
BPKME5 Komunikace a elektronika P 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 4
BPKME4 Síťové a informační technologie P 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 4
BPKME2 Multimediální technika P 4


Stránka vytvořena 15.6.2021 05:51:32, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.