Popis předmětu - A0B36PR2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B36PR2 Programování 2
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět navazuje na Programování 1 a klade si za cíl naučit studenty vytvořit aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním se znalostí témat: polymorfismus, zpracovaní události, princip mechanismu výjimky, aplety, práce s uživatelskými knihovnami. Dále je student seznámen s jazykem C: komparativní výklad jazyka C, struktura programu a funkcí, pointery, dynamická správa paměti, student je schopen programy v jazyku C analyzovat.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B36PR2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B36PR2

Cíle studia:

Semestrální projekt zaměřený na dvě témata: ve formě interaktivní aplikace či apletu se zpracováním výjimek a událostí v jazyce Java a odladění jednoduché úlohu v jazyce C. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba.

Osnovy přednášek:

1. Opakování a shrnutí základů programování v Javě, pole, funkce, parametry, objektový přístup, struktura
tříd a programu v Javě, abstraktní třída
2. Grafické uživatelské rozhraní (GUI) v jazyce Java, typy komunikace, knihovny AWT a SWING, princip
GUI, komponenty, kontejnery, správce rozmístění, obsluha událostí
3. Polymorfismus, řešení abstraktní třídou, rozhraní, rozhraní jako typ proměnné, rozhraní a dědičnost, typ
interface
4. Události jako objekt, zpracování události, zdroj události, posluchač události, model šíření události, model
šíření událostí, implementace modelu zpracování události,
5. Zpracování vlastní události, více zdrojů a posluchačů, rozlišení zdrojů,
6. Výjimky, pojem výjimky, princip mechanismu zpracování výjimek, kompletní zpracování výjimek
7. Vyhození výjimky, propagace výjimek, generování vlastní výjimky, hierarchie výjimek, kontrolované a nekontrolované výjimky
8. Aplety, vlastnosti, použití, způsob aktivace, životní cyklus apletu, předávání parametrů do apletu, omezen
í apletu
9. Knihovny, práce s dokumentací, kontejnery, použití knihoven seznamů, množin, map v jazyce Java,
příklady použití¨
10. Základy programovaní v C, charakteristika jazyka, model kompilace, struktura programu, struktura funkce,
příklad programu
11. Komparativní výklad jazyka C k jazyku Java, makra, podmíněný překlad, syntaxe jazyka, struktury, uniony, výčtové typy
12. Systematické programování v C, preprocesor, základní knihovny, základní vstup a výstup
13. Pointery, dynamická správa paměti, pole a ukazatelé, funkce a pointery
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvodní test, zopakování základů programování a objektového přístupu
2. Polymorfismus, rozhraní, enum, generika^
3. Grafické uživatelské rozhraní
4. Zpracování událostí
5. Zpracování výjimek
6. Kolekce^
7. Databáze^
8. Vlákna, sítě
9. Základy programování v C
10. Pole, řetězce^
11. Dynamická správa paměti, pointery na funkce
12. Struktury, union, výčtová typy, volání C z Javy
13. Obhajoba semstrálních prací^
14. Zápočet

Literatura:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007
[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007
[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2000
[4] http://service.felk.cvut.cz/courses/A0B36PR2^

Požadavky:

Programovaní 1, https://eduweb.fel.cvut.cz/courses/A0B36PR2/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/local/kos/course_info.php?code=AE0B36PR2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika P 2
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 2
BPKYR3 Systémy a řízení P 2
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
BPOI1 Počítačové systémy P 2
BPOI_BO Před zařazením do oboru P 2
BPOI3 Softwarové systémy P 2
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P 2
BPKME1 Komunikační technika V 2
BPKME5 Komunikace a elektronika V 2
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BPKME4 Síťové a informační technologie V 2
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BPKME2 Multimediální technika V 2
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 2
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 2
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 2
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 2
BWM(ECTS) Web a multimedia V 2
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 2


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.