Popis předmětu - A4B33OSS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B33OSS Operační systémy a sítě
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, časově závislé chyby, synchronizační nástroje, uváznutí procesů. Dále se věnuje virtuální paměti, správě periferií a systémů souborů včetně základních otázek bezpečnosti. Druhá část předmětu je věnována principům a technologiím distribuovaných systémů (DS) a jejich nasazení v typických třídách aplikací. Jsou popsána základní fyzická komunikační média, vysvětleny topologie DS. Poté jsou představeny nejrozšířenější v praxi užívané technologie distribuovaných systémů, položeny základy protokolů Internetu a představeny typické aplikace distribuovaných systémů. Aktuální podklady k předmětu jsou k dispozici na https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4b33oss/start UPOZORNĚNÍ: Tento předmět NENÍ vhodný pro studenty, kteří mají ve svém povinném studijním plánu předmět A3B33OSD (Operační systémy a databáze). Náplně předmětů A4B33OSS a A3B33OSD se do značné míry překrývají.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B33OSS

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy operačních systémů a počítačových sítí

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy: operační systém (OS) a jeho typy a architektury, jádro OS, proces, vlákno, plánování, návaznost na technické prostředky
2. Překlad programu, sestavování, knihovny, služby (OS), jejich volání, dynamické knihovny a dynamické sestavování.
3. Procesy a vlákna, jejich implementace, vznik a vývoj. Plánovací algoritmy. systémy reálného času a plánování v nich.
4. Komunikace mezi procesy a vlákny, časově závislé chyby, kritická sekce, synchronizační nástroje. Klasické synchronizační úlohy a jejich řešení.
5. Uváznutí - definice, nutné podmínky pro jeho vznik, možnosti řešení.
6. Správa paměti - základní techniky. Virtuální paměť - stránkování, algoritmy pro náhradu stránek, segmentace, odkládání na sekundární paměť.
7. Souborové systémy, organizace dat na vnějších pamětích, principy, řešení, ochrany.
8. Distribuované výpočty, klient/server. Komponenty OS pro podporu počítačových sítí (sokety) a jejich programování.
9. Úvod do počítačových sítí, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev
10. Lokální počítačové sítě, varianty, aktivní prvky a adresování v nich.
11. Propojování lokálních sítí do internetových struktur, adresování, směrování.
12. Základy TCP/IP, protokoly a technologie Internetu. Protokoly a nástroje pro správu síťových systémů.
13. Aplikace distribuovaných systémů (vybrané Internetové protokoly, např. HTTP, SMTP, DNS, podrobněji)
14. Shrnutí předmětu, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, organizace cvičení, anketa znalostí, zadání 1. semestrálních prací
2. Stručný přehled OS, úvod do skriptovacích jazyků
3. Pokročilé programování skriptovacích jazyků, regulární výrazy
4. Procvičování skriptovacích jazyků, odevzdávání první semestrální práce
5. Zadání 2. semestrální práce, Procesy, vlákna, sdílení - praktické ukázky
6. Komunikace mezi procesy, problém uváznutí
7. Programování aplikací typu klient/server
8. Prezentace 2. semestrální práce
9. Zadání 3. semestrální práce, konfigurace počítačových sítí
10. Nástroje pro správu sítí
11. Firewally, principy, konfigurace
12. Samostatná práce v poč. učebně I 13.Samostatná práce v poč. učebně II + prezentace 3. semestrální práce
14. Zápočet, rezerva

Literatura:

1. Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G.: Operating System Concepts. J. Willey, 2005
2. Tanenbaum A. S.: Modern Operating Systems. Prenice Hall, 2001
3. Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Adison Wesley 1996
4. Comer D. E.: Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols and Architectures. Prentice Hall, 2005

Požadavky:

Základní znalost jazyka C. Další informace: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4b33oss/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4b33oss/start

Klíčová slova:

Operační systém, výpočetní proces, plánování práce procesorů, virtuální paměť, soubor, počítačová síť, datagramy, protokoly, směrování, TCP/IP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3 Softwarové systémy PO 3
BPKYR1 Robotika V 3
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKYR3 Systémy a řízení V 3
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BPKME1 Komunikační technika V 3
BPKME5 Komunikace a elektronika V 3
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKME4 Síťové a informační technologie V 3
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BPKME2 Multimediální technika V 3
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 3
BWM(ECTS) Web a multimedia V 3
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 3
BPOI2 Informatika a počítačové vědy PO 3


Stránka vytvořena 28.10.2021 15:50:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)