Popis předmětu - A4B33DS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B33DS Databázové systémy
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Databázové systémy a jejich architektura, dotazovací jazyky, transakce, objektově-relační mapování, Podrobné stránky předmětu pro aktuální semestr jsou na adrese: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A4B33DS/start

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní kurs návrhu databázových systémů. Po absolvování studet umí samostatně vytvářet konceptuální a logický model, umí aktivně používat dotazovací jazyk SQL. Dále umí navrhovat databázové aplikace v javě a to s využitím API JDBC a JPA. Dále student získá přehled o dalších typech informačních systémů jako jsou systémy GIS a datové sklady.

Osnovy přednášek:

1. Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multi-tier, tenký klient), analýza informačních toků
2. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model
3. Integritní omezení, referenční integrita, normální formy
4. Tvorba datového modelu - workshop
5. Dotazování v relačních databázích, základy jazyka SQL
6. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy
7. Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transkací, jejich prevence a řešení
8. Objektově-orientované databáze, objektově-relační mapování, JPA 2
9. JPA 2
10. Cursor, view, uložené procedury, triggery, indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích
11. GIS, prostorové indexační techniky
12. Datové sklady
13. High availability, load balancing, replikace dat
14. Moderní trendy databázových systémů

Osnovy cvičení:

1. Motivace databází, přehled. Seznámení s programovým vybavením - PostgreSQL, PgAdmin, nabídka témat
2. Přípojení k DB serveru, JDBC, NetBeans
3. Datové modelování, konceptuální a logický model
4. Návrh datového modelu, schválení tématu
5. SQL I.
6. SQL II.
7. SQL, CRUD, odevzdání datového modelu
8. Transakce, indexy
9. JPA 2
10. JPA 2
11. GIS ukázka
12. Datový sklad ukázka
13. Implementace semestrální práce
14. Odevzdání aplikace, zápočet

Literatura:

[1] Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy. Praha, ČVUT, 1998
[2] Beneš, J.: Manažerské informační systémy. Automatizace, 2000
[3] Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence IV. Praha, Academia, 2001
[4] Kroha, P.: Objects and Databases. McGraw-Hill Book Company, London, 1993

Požadavky:

Webová stránka předmětu je https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A4B33DS/start Na téže stránce jsou uvedeny požadavky pro udělení zápočtu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A4B33DS/start

Klíčová slova:

konceptuální a logický model, transakce, stupně izolovanosti transakcí, normální formy, dotazovací jazyk, SQL, objektově-relační mapování, JDBC, JPA, vysoká dostupnost databáze, geografické informační systémy, datové sklady, GIS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
BPOI3 Softwarové systémy PO 4
BPKYR1 Robotika V 4
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKYR3 Systémy a řízení V 4
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 4
BWM(ECTS) Web a multimedia V 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 4
BPOI2 Informatika a počítačové vědy PO 4


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.