Popis předmětu - A4B33ZUI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B33ZUI Základy umělé inteligence
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B33ZUI

Cíle studia:

Cílem předmětu je přehledově seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do umělé inteligence.
2. Řešení problémů pomocí prohledávání.
3. Neinformované prohledávání.
4. Informované prohledávání - algoritmus A*.
5. Netradiční metody prohledávání.
6. Reprezentace znalostí a uvažování pomocí pravidlových systémů.
7. Úvod do řešení dvouhráčových her.
8. Logika a reprezentace znalostí.
9. Reprezentace znalostí ve FOL, dokazovací nástroje.
10. Úvod do reprezentace nepřesné znalosti, Markovské modely nepřesného uvažování.
11. Markovské rozhodovací procesy.
12. Modální logika a její použití
13. Temporální logika a její použití.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Neinformované prohledávání stavového prostoru.
2. Informované prohledávání.
3. Algoritmus A*.
4. Řešení úloh s omezeními.
5. Hry dvou hráčů.
6. Hry dvou hráčů.
7. Genetické algoritmy a neurální sítě.
8. Opakování matematické logiky, rezoluční princip.
9. Nástroje automatického dokazování.
10. Markovské modely.
11. Markov Decision Process toolbox.
12. Modální logika -- příklady.
13. Temporální logika -- příklady.
14. Rezerva, zápočty.

Literatura:

Stuart Russell and Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, Second Edition, 2003.

Požadavky:

Témata probíraná v předmětu A0B01LGR.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b33zui/start

Klíčová slova:

racionální agent, stavový prostor, usuzování, reprezentace znalostí, plánování, rozhodování.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika V 4
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKYR3 Systémy a řízení V 4
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 4
BWM(ECTS) Web a multimedia V 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 4
BPOI2 Informatika a počítačové vědy PO 4


Stránka vytvořena 27.7.2021 11:51:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.