Popis předmětu - A4B33SI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B33SI Softwarové inženýrství
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu. Jako modelovací jazyk využíván UML (Unified Modeling Language) a nástroj Enterprise Architect. V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B33SI

Cíle studia:

A. Osvojení dovedností
- SPOLUPRACOVAT V TÝMU - PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE - OHODNOTIT SVOJÍ I CIZÍ PRÁCI - FORMULOVAT KRITIKU - VYROVNAT SE S KRITIKOU - KOMUNIKOVAT - ŘEŠIT KONFLIKTY
B. Získání znalostí
- DIAGRAMY UML - METODIKY VÝVOJE - NÁVRH ARCHITEKTURY SYSTÉMU - MVC A ORM FRAMEWORK

Osnovy přednášek:

1. Vize/idea projektu, metodika UP
2. Úvod do jazyka UML, modelování firemních procesů pomocí UML diagramu aktivit
3. Komponentové programování
4. Získávaní a dokumentace požadavků zainteresovaných osob a institucí
5. Úvod do návrhu softwarových systémů, enterprise architektura, tří-vrstvý model
6. UML diagram případů užití
7. Sekvence volání metod, přiřazení zodpovědností, návrhové vzory
8. Detailní specifikace případů užití
9. Object Constraint Languange - OCL
10. UML diagram tříd - hledání analytických tříd, relací, atributů
11. Uživatelské rozhraní, model-view controller, testy, nasazení a údržba
12. UML diagramy stavů, metodiky vývoje
13. Ladění výkonu, architektury: klient-server, klient-dispatcher-server, cluster, web-services, service-oriented architecture

Osnovy cvičení:

1. Konzultace analýza
2. Konzultace analýza
3. Konzultace návrh
4. Konzultace analýza
5. Konzultace návrh
6. Konzultace analýza
7. Konzultace návrh
8. Konzultace analýza
9. Konzultace návrh
10. Konzultace analýza
11. Konzultace návrh
12. Konzultace analýza
13. Konzultace návrh

Literatura:

[1] Craig Larman.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA.
[2] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.

Požadavky:

Předchozí znalosti na úrovni absolvování programovacích kurzu A0B36PR2.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2312

Klíčová slova:

softwarové inženýrství, procesy vývoje software, návrh softwaru, testování softwaru

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3 Softwarové systémy PO 3
BPKYR1 Robotika V 3
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKYR3 Systémy a řízení V 3
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BPKME1 Komunikační technika V 3
BPKME5 Komunikace a elektronika V 3
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKME4 Síťové a informační technologie V 3
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BPKME2 Multimediální technika V 3
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 3
BWM(ECTS) Web a multimedia V 3
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 3


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.