Popis předmětu - A4M33PAH

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33PAH Plánování a hry
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Klasické plánovací metody (linární a nelineární), metody grafového plánování, metody kategorie SAT. Metody dvou (a více) hráčových her. Metody prohledávání herních stromů (jako např. minimax a alfa-beta prořezáváaní)

Osnovy přednášek:

1. Definice, reprezentace a slozitost plánovacího problému
2. Lineární plánování, algoritmus TOPLAN,
3. Nelineární plánování, řešeni ohrození kauzálních linek
4. Grafově orientované plánování
5. Plánování pomocí SAT
6. Uvod do dvouhráčových her
7. Minimax, prořezávání alfa-beta
8. Pokročílé algoritmy prohledávání herních stromů
9. Hierarchické HTN plánování
10. Heuristické plánování
11. Contingency planning, temporální plánování
12. Plánování a pravděpodobnost
13. Plánování v herních algoritmech

Osnovy cvičení:

1. Řešení plánovacích úloh
2. Zadání semestrální práce: vývoj obecného plánovače
3.-5.  Laboratorní řešení semestrální práce
6. Seminární cvičení herních algortimů
7. Zadání semestrální práce: vývoj herního algoritmu
8.-12.  Laboratorní řešení semestrální práce
13. Soutěž výsledů

Literatura:

Nau, D., Ghallab, M., and Traverso, P. 2004 Automated Planning: Theory and Practice. Morgan Kaufmann Publishers Inc. Russell, S. J. and Norvig, P. 2003 Artificial Intelligence: a Modern Approach. 2. Pearson Education.

Požadavky:

Poznámka:

URL: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33pah/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.6.2021 19:51:03, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.