Popis předmětu - AD1B17EMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B17EMP Elektromagnetické pole
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje posluchače s fyzikálními základy aplikované teorie elektromagnetického pole a s jejich využitím při konstrukci elektrotechnických zařízení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B17EMP

Cíle studia:

Basic understanding of electromagnetic effects, quantitative estimation of effects, ability to solve simple fields analytically, understanding of numerical electromagnetic field solver principles.

Osnovy přednášek:

1. Základní postuláty elmag. pole, jeho zdroje, elektrostatické pole nabité koule, plochy a přímky
2. Potenciál, napětí, síly v homogenním i nehomogenním elektrickém poli. Rozhraní dvou dielektrik. Kapacita.
3. Superpozice polí. Energie a síly v elektrickém poli.
4. Potenciál, napětí, výkon v homogenním i nehomogenním proudovém poli.
5. Stacionární magnetické pole, Ampérův zákon, indukčnost vlastní a vzájemná.
6. Rovinné rozhraní dvou dvou prostředí - souvislost tečných a normálových složek pole. Numerické metody řešení elektromagnetických polí.
7. Práce, energie a síly v magnetickém poli. Interní indukčnost vodičů.
8. Magnetické obvody, Hopkinsonův zákon.
9. Kvazistacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon
10. Nestacionární elmag. pole, úplná soustava Maxwellových rovnic, bilance energie
11. Elektromagnetické vlnění, rovinná harmonická vlna
12. Harmonická vlna v různých typech prostředí, povrchový jev, ohřev materiálu elmg. polem.
13. Elektrický a magnetický povrchový jev
14. Využití elektromagnetických vln v komunikační technice.

Osnovy cvičení:

1. Vektorové a skalární pole, potenciál, pole bodového náboje.
2. Kondenzátor s děleným dielektrikem. Výpočet kapacity v případě nehomogenního pole.
3. Superpozice polí. Kapacita, energie a síly v elektrickém poli.
4. Potenciál, napětí, výkon v homogenním i nehomogenním proudovém poli.
5. Stacionární magnetické pole, Ampérův zákon, indukčnost vlastní a vzájemná.
6. Rovinné rozhraní dvou dvou prostředí - souvislost tečných a normálových složek pole. Numerické metody řešení elektromagnetických polí.
7. Práce, energie a síly v magnetickém poli. Interní indukčnost vodičů.
8. Magnetické obvody, Hopkinsonův zákon.
9. Kvazistacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon
10. Nestacionární elmag. pole, úplná soustava Maxwellových rovnic, bilance energie
11. Elektromagnetické vlnění, rovinná harmonická vlna
12. Harmonická vlna v různých typech prostředí, povrchový jev, ohřev materiálu elmg. polem.
13. Elektrický a magnetický povrchový jev
14. Využití elektromagnetických vln v komunikační technice.

Literatura:

[1] Novotný, K.: Teorie elmag. pole I. Skriptum, ČVUT Praha, 1998
[2] Collin, R.E.: Field Theory of Guided Waves. 2nd Edit., IEEE Press, New York 1991
[3] Coufalová, B., Havlíček, V., Mikulec, M., Novotný, K.: Teorie elmag.pole I. Příklady, Skriptum ČVUT Praha, 1999
[4] Sadiku, M.N.O.: Elements of Electromagnetics. Saunders College Publishing. London, 1994

Požadavky:

http://www.elmag.org/doku.php/k317:tep

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Webová stránka:

http://www.elmag.org/cs/AD1B17EMP-AD2B17EPV

Klíčová slova:

Elektromagnetické pole, síly, energie.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 3
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BKOI3 Softwarové systémy V 3
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 3
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 3
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 3
BKKYR1 Robotika V 3
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKYR3 Systémy a řízení V 3
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BKKME1 Komunikační technika V 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 3
BKKME4 Síťové a informační technologie V 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 3
BKKME2 Multimediální technika V 3
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTMWM Web a multimedia V 3
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 3
BKSTMMI Manažerská informatika V 3
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 3
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 3
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 3
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 3


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.