Popis předmětu - AD2B17PMS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy rádiového přenosu v reálném prostředí pro jednotlivé typy aplikací, zejména pro plánování bezdrátových spojů. Mezi klíčové znalosti získané v předmětu patří zejména: parametry přenosu, přenosová rovnice, výkonová bilance různých typů spojů včetně přizpůsobení, parametry antén, základní typy, funkce a aplikace antén, mechanizmy šíření vln v atmosféře pro jednotlivá frekvenční pásma a služby, modely šíření vln pro návrh pevných a mobilních spojů pro pozemní i družicové služby, interference a frekvenční plánování, principy buňkových sítí, radiokomunikační řád a doporučení ITU-R.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B17PMS

Cíle studia:

Seznámení se základy rádiového přenosu v reálném prostředí pro jednotlivé typy aplikací, zejména pro plánování bezdrátových spojů.

Osnovy přednášek:

1. Obecný radiokomunikační řetězec a jeho prvky, rádiový přenos
2. Anténní parametry, základní typy antén, mechanismus jejich vyzařování a použití
3. Kulová vlna ve volném prostoru, Friisův vztah
4. Huygensův princip, Fresnelovy zóny, geometrická optika
5. Odraz, rozptyl, refrakce, difrakce a disperze vlny v reálných prostředích
6. Specifické vlastnosti přenosových prostředí pro šíření elmag. vln z hlediska frekvenčního spektra a služeb
7. Fyzikální mechanizmy šíření elektromagnetických vln v atmosféře, empirické a deterministické modely šíření vln
8. Povrchová vlna, podmínky šíření a příjmu v pásmech LF/MF
9. Základy šíření vln v anizotropním prostředí ionosféry, rádiové spoje v pásmu HF
10. Šíření přízemní prostorové vlny v troposféře
11. Směrové spoje, výkonová bilance
12. Mobilní spoje, šíření vln v městské zástavbě a interiérech
13. Výpočet rušení a frekvenční plánování v buňkových sítích
14. Družicové spoje, výkonová bilance

Osnovy cvičení:

1. Úvod, základní pojmy
2. Anténní parametry
3. Přenosová rovnice ve volném prostoru
4. Fresnelovy zóny, difrakce
5. Šíření na rovinnou
6. Efektivní poloměre země, refrakce
7. Výkonová bilance pevného spoje
8. Šíření přízemní povrchové vlny
9. Výkonová bilance mobilního spoje
10. Obecný empirický model
11. Analýzy rušení
12. Rušení v buňkových sítích
13. Ukázky plánovacích softwarů
14. Shrnutí

Literatura:

[1] Pechač, P., Zvánovec, S., Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů, BEN - technická literatura, 2007.
[2] Saunders, S., Aragon-Zavala, A., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, Wiley, 2007.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B17PMS

Klíčová slova:

rádiový přenos, antény a šíření vln

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 4
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 4
BKOI3 Softwarové systémy V 4
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 4
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BKKME1 Komunikační technika P 4
BKKME5 Komunikace a elektronika P 4
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 4
BKKME4 Síťové a informační technologie P 4
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 4
BKKME2 Multimediální technika P 4
BKKYR1 Robotika V 4
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BKKYR3 Systémy a řízení V 4
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTMWM Web a multimedia V 4
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BKSTMMI Manažerská informatika V 4
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 4
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 4
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.