Popis předmětu - AD2B17VMT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům v přehledné formě základní principy činnosti vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, a to jak pasivních, tak i aktivních (např. zeslabovače, vazební členy, izolátory a cirkulátory, modulátory, oscilátory, směšovače a zesilovače). V návaznosti na výklad z předmětů věnovaných teorii elektromagnetického pole je nejprve doplněna problematika vedení (mikropáskové, koplanární, kruhový, pí ?a H, dielektrický vlnovod) a rezonátorů (úsek vedení, dutinové, otevřené, dielektrické). Následně je vysvětlena analýza obvodů založená na využití rozptylových parametrů. Jsou diskutovány základní aplikace vf techniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B17VMT

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům v přehledné formě základní principy činnosti vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, a to jak pasivních, tak i aktivních.

Obsah:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnovy přednášek:

1. Přehled aplikací mikrovlnné techniky
2. Mikrovlnná vedení - společné vlastnosti
3. Zobrazování a transformace impedancí
4. Rozptylové parametry - definice, výpočet, využití pro analýzu vedení a obvodů
5. Orientované grafy - využití pro analýzu a syntézu mikrovlnných obvodů
6. Mikrovlnné obvody vytvořené z vlnovodů
7. Mikrovlnné obvody vytvořené z koaxiálních vedení
8. Mikropáskové, štěrbinové a koplanární vedení - parametry
9. Rezonanční obvody (dutinový, otevřený, dielektrický. feritový), mikrovlnné filtry
10. Pasivní mikrovlnné obvody - atenuátory, vazební členy, sdružovače kmitočtu atp.
11. Nereciproké mikrovlnné obvody, dielektrické vlnovody, optická vlákna, zpomalující struktury
12. Mikrovlnné polovodičové prvky a mikrovlnné elektronky
13. Aktivní mikrovlnné obvody - detektory, oscilátory, násobiče, směšovače, zesilovače
14. Vf a mikrovlnné rádiové přenosové systémy (schéma vysílače a přijímače, parazitní vlivy)

Osnovy cvičení:

1. Přehled základních vztahů EM pole pro mikrovlnnou techniku
2. Výpočty základních parametrů obecného vedení
3. Příklady využití zobrazování a transformace impedancí
4. Výpočty rozptylových parametrů, jejich využití pro analýzu mikrovlnných obvodů
5. Příklady využití orientovaných grafů pro analýzu a syntézu mikrovlnných obvodů
6. Výpočty základních parametrů vlnovodů
7. Výpočty základních parametrů koaxiálních mikrovlnných obvodů
8. Výpočty základních parametrů planárních obvodů a návrh rezonančních obvodů
9. Laboratorní úloha č.1. Vlnovodná a koaxiální měřící trasa
10. Laboratorní úloha č.2. Studie přenosu EM energie podél přenosových struktur
11. Laboratorní úloha č.3. Určení rozptylových parametrů pasivních mikrovlnných obvodů
12. Laboratorní úloha č.4. Určení parametrů mikrovlnných elektronek
13. Laboratorní úloha č.5. Měření dielektrických parametrů materiálů
14. Laboratorní úloha č.6. Rádiový přenos signálu

Literatura:

1. Vrba.J.: "Úvod do mikrovlnné techniky", skripta ČVUT, květen 2007
2. Vrba.J.: "Aplikace mikrovlnné techniky", skripta ČVUT, prosinec 2003

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

mikrovlnná technika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BKKME1 Komunikační technika PO 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.